Представяне на реализиран проект Еразъм + в Италия

През 2022 година, реализирахме много важен за нас проект – Еразъм+, който се проведе в Италия, град Падуа – Green Energy Park Fenice. Там нашите ученици от X и XI клас проведоха производствената си практика. От посещението си, учениците имаха създадени няколко видеоклипа, които накратко описват емоциите , преживяванията и знанията, които са получили по време на престоя си там.

Среща между учениците в дуална система на обучение

На 18.11.2022г. се проведе среща между учениците от X Б, IX Б и VIII Б клас, които са в обучение чрез работа ( дуална система на обучение ), на която десетокласниците представиха чрез презентация основните дейности характеризиращи тази форма на обучение. Споделиха личният си опит от проведените пробни стажувания в нашите фирми партньори EVN България, Мини Марица – Изток и АТЕ Пласт.