„ЖЕНАТА -ПАЗИТЕЛКА НА ТРАДИЦИИТЕ ” ❤️🌸

Втора творческа работилница по проект ИМАНЕТО, с представителите от Читалище „Климент Охридски“, се проведе в ПГЕТ „Г.С. Раковски“.😇
Под мотото „ЖЕНАТА -ПАЗИТЕЛКА НА ТРАДИЦИИТЕ ” участниците се запознаха с обредите, обичаите, традициите и песните свързани с Коледните празници.👏🌟
Участвайки активно те усвоиха знания и умения за приготвяне на коледната питка и подготовка на коледната трапеза. 🫓🍏🫘🥮
Предстои участие в творческа работилница за изработване на сурвачки в читалище „Климент Охридски“.🫶

ВАЖНО ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ!

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДКИ И ДЗИ , XII клас 2022-2023 г.

Български език и литература – 19 май 2023 г., начало 08:30 ч.

Втори държавен зрелостен изпит – 23 май 2023 г., начало 08:30 ч.

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ: 06.02. – 21.02.2023 г.

Подаване на заявления за определяне на вида на ЗДИППК до: 18.12.2022 г.
Допускане до ДЗИ/ЗДИППК – до 18.05.2023 г.

Сесия август – септември:

Български език и литература – 24 август 2023 г., начало 08:30 ч.

Втори държавен зрелостен изпит:
Теория на професията за придобиване на трета степен на професионална квалификация:
25 август 2023 г. начало 08:30 ч.

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ 26.06. – 7.07.2023 г.Допускане до ДЗИ – до 23.08.2023 г.

НАРЕДБА № 1 от 19.02.2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация

Заповед № РД09-4063/ 30.08.2022  г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ/ЗДИППК) за учебната 2022 – 2023 година (публ. 01.09.2022 г.)

Заповед № РД09-4065/ 30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждането на национално външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и в Х клас през учебната 2022 – 2023 година и на график на дейностите през учебната 2022 – 2023 година (публ. 01.09.2022 г.)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ