Родителска среща

Уважаеми родители,

заповядайте на 27.09. /сряда/ от 18.00 часа на родителска среща за учениците от IX, X и XI клас.

Очакваме Ви!

Родителска среща за VIII клас

Уважаеми родители,

заповядайте на 20.09. /сряда/ от 18.00 часа на родителска среща. Място на провеждане:

VIII a клас – кабинет 213

VIII б клас – кабинет 107

VIII в клас – кабинет 206

Очакваме Ви!

СЪОБЩЕНИЕ

Скъпи ученици,

Уважаеми родители

Колективът на ПГЕТ “Г. С. Раковски” Ви кани на тържествено откриване на Новата учебна 2023/2024 година

На 15 септември 2023 г. от 9:00 часа в двора на училището.

Очакваме Ви!

ВАЖНО! ДЗИ – сесия АВГУСТ – СЕПТЕМВРИ

Български език и литература – 24 август 2023 г., начало 08:30 ч.

Втори държавен зрелостен изпит:
Теория на професията за придобиване на трета степен на професионална квалификация:
25 август 2023 г. начало 08:30 ч.

Защита на дипломен проект в теоритичната част за специалност ” Мехатроника ” – 25.08.2023г. начало 13:30 часа, място на провеждане – стая №109

Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – част по практика на професията за специалност ” Мехатроника ” – 28.08.2023г. начало 10:00 , място на провеждане – стая №9 в Ученически завод.

Защита на дипломен проект в практическа част за специалност ” Мехатроника ” – 29.08.2023г. начало 10:00 часа, място на провеждане – стая №9 в Ученически завод

ВАЖНО!!!!

График за явяване на задължителен държавен изпит за придобиване на ТРЕТА степен на професионална квалификация /ЗДИППК/

Задължителен държавен зрелостен изпит за придобиване на професионална квалификация чрез защита на дипломен проект – теоретична част

Задължителен държавен зрелостен изпит за придобиване на професионална квалификация чрез защита на дипломен проект – практическа част – Във връзка с отпуск пo болест на Красимира Господинова Господинова и със заповед на директора на ПГЕТ “Г. С. Раковски” РД- 17-869/25.05.2023гd. се променя :

Защита на дипломен проект в практическата част, Специалност „Мехатроника”

  • 26.06. 2023 г. – начален час – 09:00 ч.
  • 29.05.2023 г. – начален час – 09:00 ч.

Задължителен държавен зрелостен изпит за придобиване на професионална квалификация – част по теория на професията.