ВАЖНО!

Уважаеми дванадесетокласници и родители,

в срок до 15 декември 2023г. е необходимо да заявите в училище начинът Ви на явяване на Задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация /ЗДИППК/, който е и втория матуритетен предмет от дипломата за средно образование.

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

Уважаеми родители и ученици от XII клас,

заповядайте на 15.11. /сряда/ от 18.00 часа на родителска среща, която ще се проведе в кабинет 109 в училище!

Очакваме Ви!

Родителска среща

Уважаеми родители,

заповядайте на 27.09. /сряда/ от 18.00 часа на родителска среща за учениците от IX, X и XI клас.

Очакваме Ви!

Родителска среща за VIII клас

Уважаеми родители,

заповядайте на 20.09. /сряда/ от 18.00 часа на родителска среща. Място на провеждане:

VIII a клас – кабинет 213

VIII б клас – кабинет 107

VIII в клас – кабинет 206

Очакваме Ви!

СЪОБЩЕНИЕ

Скъпи ученици,

Уважаеми родители

Колективът на ПГЕТ “Г. С. Раковски” Ви кани на тържествено откриване на Новата учебна 2023/2024 година

На 15 септември 2023 г. от 9:00 часа в двора на училището.

Очакваме Ви!

ВАЖНО! ДЗИ – сесия АВГУСТ – СЕПТЕМВРИ

Български език и литература – 24 август 2023 г., начало 08:30 ч.

Втори държавен зрелостен изпит:
Теория на професията за придобиване на трета степен на професионална квалификация:
25 август 2023 г. начало 08:30 ч.

Защита на дипломен проект в теоритичната част за специалност ” Мехатроника ” – 25.08.2023г. начало 13:30 часа, място на провеждане – стая №109

Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – част по практика на професията за специалност ” Мехатроника ” – 28.08.2023г. начало 10:00 , място на провеждане – стая №9 в Ученически завод.

Защита на дипломен проект в практическа част за специалност ” Мехатроника ” – 29.08.2023г. начало 10:00 часа, място на провеждане – стая №9 в Ученически завод