Продължете към съдържанието

март 16, 2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е СЧИТАНО ОТ 16.03.2020 година:

Училището преминава на дистанционно обучение в електронна среда; Срокът за подаване на заявления за Държавни зрелостни изпити и за Държавни изпити за професионална квалификация се удължава до 20.03.2020 г.; Ограничава се достъпът на външни лица… Прочетете повече »С Ъ О Б Щ Е Н И Е СЧИТАНО ОТ 16.03.2020 година: