С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  • Срокът за подаване на заявления за НВО Х клас по чужд език и НВО Х клас за оценяване на дигитални компетентности е от 06.04.2020 г. до 10.04.2020г.
  • Подаването на заявления се извършва по електронен път – сканираните заявления за изпращат на имейл: pgetsz@abv.bg
  • Сканираните заявления могат да бъдат без подписи на ученика и родителя.

Бланка на заявление за НВО Х клас чужд език ТУК

Бланка на заявление за НВО Х клас дигитални компетентности ТУК.