С Ъ О Б Щ Е Н И Е СЧИТАНО ОТ 16.03.2020 година:

  1. Училището преминава на дистанционно обучение в електронна среда;
  2. Срокът за подаване на заявления за Държавни зрелостни изпити и за Държавни изпити за професионална квалификация се удължава до 20.03.2020 г.;
  3. Ограничава се достъпът на външни лица в сградата на ПГЕТ „Г. С. Раковски“, като гражданите имат възможност да ползват електронните услуги, които предлага училището.

Бланки на документи ТУК