XI Б клас

Наблюдаваме профилактика и ремонт на прекъсвач 20kV, а можем и да пренавиваме двигатели.

XI Б клас

Под умелото ръководство на наставниците на “Рудник 3”, учениците от XI Б клас – дуално обучение (обучение чрез работа) при ПГЕТ “Г. С. Раковски” извършват ремонт на ел. двигател.

Коледни картички

Учениците от ПГЕТ ”Георги Раковски” гр. Стара Загора изработиха коледни картички и изпратиха пожелания за здраве на възрастните хора от център за социални грижи “Богоявление”

Весели празници!

ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ОРЕС

Във връзка с регистриран висок процент на случаи с COVID-19 на територията на област Стара Загора и проведено заседание на Областен кризисен щаб е взето решение за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда за всички ученици от училищата на територията на област Стара Загора за 14-дневен срок, считано от 21.10.2021 г.

Свободни места по паралелки

VIII А клас – 7 свободни места, дневна форма на обучение, специалност: “Електроенергетика”

VIII Б клас – 0 свободни места в дуална форма на обучение, 3 свободни места в дневна форма на обучение, специалност : “Електрообзавеждане на производството”

VIII В клас – 8 свободи места, дневна форма на обучение, специалност “Мехатроника”

IX А клас- 4 свободни места, дневна форма на обучение, специалност: “Електроенергетика”

IX Б клас – 2 свободно място, дуална форма на обучение, специалност : “Електрообзавеждане на производството”

IX В клас- 7 свободи места, дневна форма на обучение, специалност “Мехатроника”

X А клас – 4 свободни места, дневна форма на обучение, специалност: “Електроенергетика”

X Б клас – 6 свободни места, дневна форма на обучение, специалност: ” Електрообзавеждане на производството”

X В клас – 10 свободи места, дневна форма на обучение, специалност “Мехатроника”

XI А клас – 5 свободни места, дневна форма на обучение, специалност: “Електроенергетика”

XI Б клас – 4 свободни места, дуална форма на обучение, специалност : “Електрообзавеждане на производството”

XI В клас – 6 свободни места, дневна форма на обучение, специалност “Мехатроника”

XII А клас -3 свободни места, дневна форма на обучение, специалност: “Електроенергетика”

XII Б клас – 20 свободни места, дневна форма на обучение, специалност “Автоматизация на производството ”

Откриване на учебната 2021-2022 година

Скъпи ученици, уважаеми родители и приятели на ПГЕТ “Г. С. Раковски”

Тържественото откриване на учебната 2021-2022 година ще се състои на 15.09.2021 година от:
9:00 часа – за VIII клас
10:30 часа – за IX, X, XI клас
11:00 часа – за ХII клас
В двора на ученически лаборатории и работилници.

Очакваме Ви с нетърпение! 

Отпускане на еднократна помощ за ученици в VIII клас

Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в VIII клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.

Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация.

В случаите, в които Дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи:

  1. Удостоверение, че детето (децата) е/са записано/и в осми клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище.
  2. Копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

Заявлението се подава след записване на детето в първи/осми клас, но не по-късно от 15 октомври 2021 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.

https://asp.government.bg/bg/novini-i-akcenti-asp/pomosht-ot-300-lv-za-vsichki-parvoklasnitsi-i-osmoklasnitsi-prez-novata-uchebna-20212022-godina

ОБЯВА / ПОКАНА

Във връзка с изпълнението на Дейност 2 по Проект ” BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“

Откриваме покана за двама външни експерти, за разработване на разработване и актуализиране на типови учебни планове и/или актуализиране на типови учебни планове, училищни програми и национални изпитни програми.
В конкретния случай става въпрос за: Национална изпитна програма за специалност : Електрообзавеждане на производството – дуална система на обучение.
Външните експерти сключват договор за услуга по ЗЗД. Дейността се възлага еднократно за извършване на определена услуга, за кратък срок.

Подбор на кандидатите се извършва от комисия, която разглежда предоставените CV-та.

Срок за подаване на документите – 26.07.2021г. на имейл : pgetsz@abv.bg