Представяне на специалност “Мехатроника”

През Европейската седмица на професионалните умения, която има за цел да представи местни и регионални инициативи, популяризиращи най-добрите постижения на професионалното образование и обучение, Георги Стоянов от XI в клас представи своята специалност.
Презентацията му можете да видите ТУК.

Изнесено обучение с учениците от XII в клас

Изнесено обучение с учениците от 12 в клас специалност „ Мехатроника“ в часа по „Учебна практика мехатроника“ в “Стандард Профил България” ЕАД гр. Стара Загора.

Фирмата е създадена през 2005 г. в Стара Загора. Към настоящия момент групата притежава 12 предприятия, опериращи в 11 страни.

Компанията произвежда уплътнителни системи за автомобилната индустрия в Европа, Африка, Азия, Северна и Южна Америка.

Основни клиенти на дружеството са: „Фолксваген“; „Фиат“; „Рено Дачия“; „Дженерал Моторс“; „Даймлер“; „ Нисан“; ‚Форд“

Посещението е във връзка с тема от плана за обучение- „ Изследване на пневматични и хидравлични изпълнителни механизми“.

Нашето посещение беше реализирано със съдействието на г-н Веселин Ангелов- отдел човешки ресурси.

Учениците се запознаха с производствения процес, разгледаха всички цехове, докоснаха се до съвременни машини и съоръжения благодарение на г-н Георги Колев- Групов мениджър филиални процеси и добри практики и г-н Христо Желязков-СПС инженер, които интересно и достъпно предоставиха информацията на учениците.

Изказваме благодарности към “Стандард Профил България” ЕАД за радушно посрещане, за подаръците и за протегнатата ръка, като бъдещ наш партньор.

#BeActive

Днес е Европейски ден на спорта в училище ⚽🏐🏀 ⛹️🤾, ние го отбелязахме подобаващо и много се забавлявахме! 😇🤾⛹️🏀🏐⚽⛹️Европейски ден на спорта в училище (ЕДСУ) е ден, посветен на насърчаването на физическата активност сред учениците, като се залага на елемента на забавлението и се изпробват нови видове физическа активност и спорт, за да се повиши усещането за “принадлежност към училището” за всеки участник.🤾Основната цел на събитието е да насърчава физическата активност сред учениците в цяла Европа и да включва колкото може повече деца и млади хора, училища и организации. #BeActive

Откриване на учебната 2022/2023 година

Скъпи ученици, уважаеми родители и приятели на ПГЕТ “Г. С. Раковски”

Тържественото откриване на учебната 2022-2023 година ще се състои на 15.09.2022 година от 9:00 часа, в двора на гимназията.
Очакваме Ви с нетърпение!

ВАЖНО ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ!

ДЗИ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ 2022г.

ПЪРВИ ДЗИ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА: 25.08.2022г. 08:30 часа

ВТОРИ ДЗИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ (Изпитен билет – част по теория на професията) : 26.08.2022г. 08:30 часа , СРОК ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ : 02.09.2022г. – ПРИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА.

ВТОРИ ДЗИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ЧАСТ ПО ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА ЗА СПЕЦИАЛНОСТ “ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА”: 29.08.2022г. от 09:00 часа. СРОК ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ : В ДЕНЯ НА ИЗПИТА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА

ВТОРИ ДЗИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ЧАСТ ПО ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА ЗА СПЕЦИАЛНОСТ “АВТОМАТИЗАЦИЯ НА НЕПРЕКЪСНАТИ ПРОИЗВОДСТВА”: 30.08.2022г. от 09:00 часа. СРОК ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ : В ДЕНЯ НА ИЗПИТА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА

ОБЯВА

за свободно работно място,

 съгласно изискването на чл. 259, ал. 1  от ЗПУО

Инж. Даниела Христова Пашова в качеството си на директор на Професионална гимназия по електротехника и технологии „Г. С. Раковски”, гр. Стара Загора, при спазване на изискването на чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, обявявам свободно работно място за:

1. Длъжност – Образователен медиатор по Проект BG05М2ОР001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“;

Основни отговорности : Посредничество между семействата на ученици в риск от отпадане от училището

2. Брой свободни работни места – 1

3. Работното място е свободно, считано от 18.07.2022 г.

4. Място на работа – Професионална гимназия по електротехника и технологии „Г. С. Раковски”

5. Минимално изискване за образование – средно                                     

6. Изискване за професионална квалификация –

7. Правно основание за сключване на трудовия договор – срочен договор до 31.12.2022 г.

(основанието за сключване на трудовия договор, вида на договора (срочен или безсрочен). При срочен трудов договор – периода, за който ще бъде сключен трудовият договор)

8. Продължителност на работния ден или седмица – 8 (осем) часа дневно

9. Основно месечно трудово възнаграждение – 710.00 лв.

10. Допълнителни условия и изисквания към кандидата – компютърна грамотност

(допълнителните условия, както и всички други изисквания в настоящата обява, са съобразени с чл. 4, ал.1 и чл. 7 от Закона за защита срещу дискриминацията.)

11. Начин на подбор на кандидатите – по документи и интервю

  1. Лицето, с което ще бъде сключен трудов договор, ще бъде обявено

в Професионална гимназия по електротехника и технологии „Г. С. Раковски”, Стара Загора

13. Срок за подаване на документи от 08.07 до 14.07.2022 г. вкл. от 9.00 ч. до 16.00 ч. в канцеларията на гимназията, ул.Ген.Столетов 185.

14. Необходими документи:

  1. Молба;
  2. Професионална автобиография;
  3. Документи за завършено образование и професионална квалификация;

Вътрешноинституционална квалификация на педагогическите специалисти

В периода от 01.07.2022 г. до 03.07.2022 г. ще се проведе вътрешноинституционална квалификация на педагогическите специалисти в Хотел Парадайс Бийч – Свети Влас.

Обучението е на тема: “Дигитални компетентности”, осъществява се от- “Институт по математика и информатика” към БАН – гр. София.

ВАЖНО!

Срок за подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ДИПК 27.06.2022г. до 08.07.2022г., съгласно заповед РД09-1807-31.08.2021г.

Дати за провеждане на държавните изпити – част по теория на професията и специалността, за X, XI или XII клас за придобиване първа, втора или трета степен на професионална квалификация, както следва: 1.1. За лица, придобили право да положат държавен изпит по теория/държавен изпит – част по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди учебната 2021 – 2022 година:

Срок за подаване на заявления за ученици от X или XI клас за допускане до държавен изпит- теория на професията и практика на професията. – 01. – 15.08.2022 г.
Съгласно заповед РД09-1809.31.08.2021г.