ПРОЕКТ „Създаване на зелено училище” 

На 7.11. 2023г. учителите участвали в проекта запознаха педагогическата колегия за осъществената мобилност по програма Еразъм+ в периода 02 – 13. 10. 2023г. по КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 1 „ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ НА ГРАЖДАНИ“, СЕКТОР „Училищно образование“ с приемащ партньор M@M profuture training, Barcelona, Spain.

Цели на проекта са изграждане на екологосъобразни модели на поведение чрез формиране на знания, умения и отношения на учениците към природата и околната среда.
Постигане на устойчивост и социална ангажираност от страна на всички посещаващи и работещи в учебното заведение.
Развитие на креативност и съвместна работа в екип.

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

Уважаеми родители и ученици от XII клас,

заповядайте на 15.11. /сряда/ от 18.00 часа на родителска среща, която ще се проведе в кабинет 109 в училище!

Очакваме Ви!

Родителска среща

Уважаеми родители,

заповядайте на 27.09. /сряда/ от 18.00 часа на родителска среща за учениците от IX, X и XI клас.

Очакваме Ви!

Родителска среща за VIII клас

Уважаеми родители,

заповядайте на 20.09. /сряда/ от 18.00 часа на родителска среща. Място на провеждане:

VIII a клас – кабинет 213

VIII б клас – кабинет 107

VIII в клас – кабинет 206

Очакваме Ви!

СЪОБЩЕНИЕ

Скъпи ученици,

Уважаеми родители

Колективът на ПГЕТ “Г. С. Раковски” Ви кани на тържествено откриване на Новата учебна 2023/2024 година

На 15 септември 2023 г. от 9:00 часа в двора на училището.

Очакваме Ви!

ВАЖНО! ДЗИ – сесия АВГУСТ – СЕПТЕМВРИ

Български език и литература – 24 август 2023 г., начало 08:30 ч.

Втори държавен зрелостен изпит:
Теория на професията за придобиване на трета степен на професионална квалификация:
25 август 2023 г. начало 08:30 ч.

Защита на дипломен проект в теоритичната част за специалност ” Мехатроника ” – 25.08.2023г. начало 13:30 часа, място на провеждане – стая №109

Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – част по практика на професията за специалност ” Мехатроника ” – 28.08.2023г. начало 10:00 , място на провеждане – стая №9 в Ученически завод.

Защита на дипломен проект в практическа част за специалност ” Мехатроника ” – 29.08.2023г. начало 10:00 часа, място на провеждане – стая №9 в Ученически завод