Честита Баба Марта!

Клуб “Традиции, обичаи и наследство” към ПГЕТ “Г. С. Раковски” съвместно с НЧ “Св. Климент Охридски 1858” – Стара Загора подготвиха мартеници за учениците и педагогическия персонал. Г-жа Гинка Михайлова представи техники и символика на мартениците.