Протокол за резултати от олимпиадата по техническо чертане

Протокол за резултатите на учениците от проведен амбитраж от областен кръг на олимпиадата по техническо чертане и за допускане до участие в националния кръг на олимпиадата -22.04.2023 г.

Свободни места по паралелки през учебната 2022/2023 година

VIII А клас – 0 свободни места, дневна форма на обучение, специалност: “Електроенергетика”

VIII Б клас – 0 свободни места, дуална форма на обучение, специалност: ” Електрообзавеждане на производството”

VIII В клас – 0 свободи места, дневна форма на обучение, специалност “Мехатроника”

IX А клас- 7 свободни места, дневна форма на обучение, специалност: “Електроенергетика”

IX Б клас – 1 свободни места в дуална форма на обучение, 4 свободни места в дневна форма на обучение, специалност : “Електрообзавеждане на производството”

IX В клас- 9 свободи места, дневна форма на обучение, специалност “Мехатроника”

X А клас – 5 свободни места, дневна форма на обучение, специалност: “Електроенергетика”

X Б клас – 4 свободни места, дуална форма на обучение, специалност : “Електрообзавеждане на производството”

X В клас – 10 свободи места, дневна форма на обучение, специалност “Мехатроника”

XI А клас – 5 свободни места, дневна форма на обучение, специалност: “Електроенергетика”

XI Б клас – 9 свободни места, дневна форма на обучение, специалност: ” Електрообзавеждане на производството”

XI В клас – 14 свободни места, дневна форма на обучение, специалност “Мехатроника”

XII А клас -5 свободни места, дневна форма на обучение, специалност: “Електроенергетика”

XII Б клас – 4 свободни места, дуална форма на обучение, специалност : “Електрообзавеждане на производството”

XII В клас – 13 свободи места, дневна форма на обучение, специалност “Мехатроника”