Продължете към съдържанието

ОБЯВА / ПОКАНА

Във връзка с изпълнението на Дейност 2 по Проект ” BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“

Откриваме покана за двама външни експерти, за разработване на разработване и актуализиране на типови учебни планове и/или актуализиране на типови учебни планове, училищни програми и национални изпитни програми.
В конкретния случай става въпрос за: Национална изпитна програма за специалност : Електрообзавеждане на производството – дуална система на обучение.
Външните експерти сключват договор за услуга по ЗЗД. Дейността се възлага еднократно за извършване на определена услуга, за кратък срок.

Подбор на кандидатите се извършва от комисия, която разглежда предоставените CV-та.

Срок за подаване на документите – 26.07.2021г. на имейл : pgetsz@abv.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *