Честит празник!

Уважаеми колеги, скъпи ученици, драги служители, родители, бивши преподаватели.Днес, 14 април, честваме патронния празник на нашето училище ПГЕТ „Г. С. Раковски“!

Преди 200 години се ражда Георги С. Раковски, който оставя диря в историята на страната ни, а ние, неговите наследници, следваме светлия му пример с усърдие и идеен размах.

Честит празник на ПГЕТ „Г. С. Раковски“! Честита 200-годишнина от рождението на нашия училищен патрон Геогри С. Раковски.Да имаме за патрон именития българин е не само повод за гордост, но и отговорност към историята, града ни, всички възпитаници на училището. По негов пример се стараем да подпомагаме изграждането на ярки личности в училищната среда, да се справяме с трудностите, пред които съвременният свят ни изправя.Достойното минало на училището е свързано с традиции и доказали се професионалисти за развитие на образованието. Настоящето и бъдещето ни се градят на желанието и усилията ни да съхраним духа на идеолога на националноосвободителното движение, трудейки се да превърнем училището в място, където младите хора да получат знания и практически умения, и да изградят увереността да правят самостоятелен избор за своята бъдеща реализация. Всички колеги полагаме усилия в един непрестанен процес на самоусъвършенстване, който да предадем към нашите ученици. Подкрепяме старанието им да бъдат иновативни, да демонстрират знанията и уменията си, така че да излязат от ученическата скамейка като горди и достойни млади хора.Във времена като сегашното, изпълнено с трудности и неизвестни, ние, като колектив, учениците ни, в ролята на младите будни хора на България, родителите, които не спряхте да ни подкрепяте, имаме повод за гордост, да бъдем част от историята на ПГЕТ „Г. С. Раковски“.

Пожелавам на всички Ви здраве, постигнати успехи и нестихващ стремеж към усъвършенстване! Честит юбилей!

инж. Даниела Пашова

Директор на ПГЕТ „Г. С. Раковски“

Георги Раковски

Георги Раковски има един недълъг 46-годишен жизнен път,колосална обществена,революционна и книжовна дейност.Неговият живот е низ от премеждия,постоянни срещи с опасности,които често грозят и живота му.Осъждан два пъти на смърт,на два пъти лежал в затвора,постоянно преследван в родината си и извън нея,в много случаи се спасява благодарение на случайността и на безразсъдната си смелост и находчивост.

📖 В часа на класа всички ученици ще се запознаят с живота и творчеството на Георги Раковски.

Презентации
1. Първа българска легия и четническа тактика

2. Планове за освобождение на България от Раковски

3.Раковски и Стара Загора

4.Първи революционни опити на Раковски

5.Познатият и непознатият Георги Раковски 200 години от рождението на Георги Раковски

ДНИ НА ГЕОРГИ РАКОВСКИ

( 12 – 16 април 2021)

посветени на 200 години от рождението на патрона на училището

„Нека никой не мисли ,

 че свободата се добива без кръв и

 без скъпоценна жертва!

Нека никой не чака от другиго да го освободи.

Нашата свобода от нас зависи!”

ГЕОРГИ  РАКОВСКИ

ДНИ НА ГЕОРГИ РАКОВСКИ

( 12 – 16 април 2021)

12 април 2021 година 

Книжовникът Георги Раковски

13 април 2021 година

Час на класа всички класове

   презентация за живота и делото

на Георги Раковски

14 април 2021 година

  Революционерът Георги Раковски

  презентации на тема:

10 А клас „Първи революционни

стъпки на Георги Раковски“

   10 Б клас „Планове за освобождение“

10 В клас „Първа българска легия“

  15 април 2021 година

  Маратон на четенето

произведения, посветени на Раковски

16 април 2021 година

         Георги Раковски и Стара Загора

Моето училище – Електрото

200 години от рождението на Георги Раковски

По повод 200 години от рождението на Георги Раковски и патронния празник на училището от 12 април до 16 април 2021 година ще се отбележат дни на Георги Раковски в Професионалната гимназия по електротехника и технологии Стара Загора.Всеки ден от седмицата ще има по едно събитие свързано с живота и делото на големия възрожденец. Учениците и учителите се включиха в разнообразни дейности ,за да се проучи революционната и книжовна дейност на видния българин. Това е повод да знае повече за него , но и да не го забравяме.