Продължете към съдържанието

юли 2021

ОБЯВА / ПОКАНА

Във връзка с изпълнението на Дейност 2 по Проект ” BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“ Откриваме покана за двама външни експерти, за разработване на разработване и актуализиране на типови учебни планове и/или актуализиране… Прочетете повече »ОБЯВА / ПОКАНА