Продължете към съдържанието

ВАЖНО – ДЗИ

ВАЖНО – ДЗИ

Подаване на заявления за допускане до държавнизрелостни изпити – 01.07.2020 г. – 14.07.2020 г.

Приравнителни изпити за учебната 2019-2020 година

Ред и организация за провеждане на приравнителни изпити за приети ученици в дневна форма на обучение за учебната 2019/2020 година ЗАПОВЕД Приравнителни изпити за преместени ученици за учебната 2019/2020 година.

ВАЖНО! ЗАПОВЕД ОТ МОН

Заповед № РД09-919/05.05.2020 г. относно нови дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, изменяща  Заповед № РД09-2150/27.08.2019 г. (публ. 12.05.2020 г.) Заповед № РД09-1035/12.05.2020 г. относно oпределяне за учебни дните 20 и 22 май и 09 и… Прочетете повече »ВАЖНО! ЗАПОВЕД ОТ МОН

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  • от

Срокът за подаване на заявления за НВО Х клас по чужд език и НВО Х клас за оценяване на дигитални компетентности е от 06.04.2020 г. до 10.04.2020г. Подаването на заявления се извършва по електронен път… Прочетете повече »С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е СЧИТАНО ОТ 16.03.2020 година:

Училището преминава на дистанционно обучение в електронна среда; Срокът за подаване на заявления за Държавни зрелостни изпити и за Държавни изпити за професионална квалификация се удължава до 20.03.2020 г.; Ограничава се достъпът на външни лица… Прочетете повече »С Ъ О Б Щ Е Н И Е СЧИТАНО ОТ 16.03.2020 година:

График за изпитите през месец януари учебната 2019-2020 г. за ученици в самостоятелна форма.

  • от

Изпит по учебен предмет Формат на изпита /продължителност/ Дата, начален час, място на провеждане Изобразително изкуство- 8 клас писмен – 3 астр. часа 06.01.2020 г 14.30 часа Стая 15 Български език и литература- 8 клас… Прочетете повече »График за изпитите през месец януари учебната 2019-2020 г. за ученици в самостоятелна форма.

Една страхотна изненада от EVN България

🔈🔉🔊Нашият партньор в дуалното обучение EVN Българияприятно изненада учениците от 8Б клас с класен ръководител инж. Недка Славова 🎉 послучай края на учебната година с прекрасна торта 🍰🎂🍰. Момичетата и момчетата получиха специални пожелания за ВЕСЕЛА ВАКАНЦИЯ от г-н… Прочетете повече »Една страхотна изненада от EVN България