Връчване на дипломи за средно образование и свидетелства за професионална квалификация на Випуск 2024

Професионална гимназия по електротехника и технологии „Георги С. Раковски” съобщава на своите зрелостници, техните семейства и близки, че тържествената церемония по връчване на дипломите за средно образование и свидетелствата за професионална квалификация на випуск 2024 година ще се проведе на 18 юни 2024 г. от 13:00 часа в обновената зала на гимназията.

Деветнадесетото издание на Маратона на четенето „Четяща Стара Загора“ , 2024

На 18.04.2024 г., маратонът на четенето „Четяща Стара Загора“ в ПГЕТ „Г. С. Раковски“ събра ентусиазирани ученици, които четоха одата „Раковски“ от цикъла „Епопея на забравените“ на Иван Вазов. Те посветиха участието си на патронния празник на училището, който бе само преди няколко дни.

Марина Райкова, ученичка от 12 А клас, представи бестселъра на Джоджо Мойс „След теб“, а Георги Генчев от същия клас, коментира любими моменти от новелата на Франц Кафка „Метаморфозата“.

Студентът по Педагогика на обучението по информационни технологии в Тракийския университет – Стара Загора, Лазар Френкеф – специален гост на събитието, преведе участниците в света на научната фантастика и новата галактика с разказа „Сонда“ на чешкия журналист и писател на научна фантастика Ярослав Вайс.

Откриване на фотоволтаична лаборатория „СОЛАРПРО“

Днес, инж. Даниела Пашова, директор на ПГЕТ „Г.С. Раковски“ гр. Стара Загора, преряза лентата на съвременна, модерно обзаведена лаборатория „Фотоволтаична система“. Тя ще обслужва учебната дейност на новата специалност “Възобновяеми енергийни източници” и групата за занимания по интереси. Лабораторията има за цел да допринесе за повишаване на мотивацията на учениците и подобряване качеството на обучението.

Гости на събитието бяха: г-жа Мария Желева – експерт маркетинг и г-жа Мария Радева – експерт обучение и развитие в „Соларпро технолоджи“, г-н Живко Русев – оперативен мениджър, г-жа Боряна Бонева – мениджър проучване на пазари и г-жа Радослава Колева – офис мениджър в Advanced Wind Services, инж. Иванка Петкова – старши експерт професионално образование в РУО- Стара Загора, г-жа Ваня Тошева – старши експерт в отдел „Образование и младежки дейности“ – община Стара Загора, г-н Олег Стоилов – Председател на УС на ТПП – Стара Загора, представители на електронни и печатни медии.

Лабораторията носи името „Соларпро“ – на фирмата, с чиято изключителна подкрепа е създадена.

Фирма „Соларпро технолоджи“ АД извършва консултантски услуги, строителство, управление, експлоатация и поддръжка на системи за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, включително системи за собствено потребление, на територията на Република България. Основана е на 15 юли 2020 година, със седалище гр. София.