ВАЖНО!

Срок за подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ДИПК 27.06.2022г. до 08.07.2022г., съгласно заповед РД09-1807-31.08.2021г.

Дати за провеждане на държавните изпити – част по теория на професията и специалността, за X, XI или XII клас за придобиване първа, втора или трета степен на професионална квалификация, както следва: 1.1. За лица, придобили право да положат държавен изпит по теория/държавен изпит – част по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди учебната 2021 – 2022 година:

Срок за подаване на заявления за ученици от X или XI клас за допускане до държавен изпит- теория на професията и практика на професията. – 01. – 15.08.2022 г.
Съгласно заповед РД09-1809.31.08.2021г.

ВАЖНО ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ!

ПЪРВИ ДЗИ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА: 18.05.2022г. 08:30 часа

ВТОРИ ДЗИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ (Изпитен билет – част по теория на професията) : 20.05.2022г. 08:30 часа , СРОК ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ : 27.05.2022г. – ПРИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА

ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ В ТЕОРИТИЧНА ЧАСТ – ЗА СПЕЦИАЛНОСТ “ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА”: 23.05.2022г. от 14:00 часа в стая 109 , СРОК ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ : В ДЕНЯ НА ИЗПИТА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА

ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ В ТЕОРИТИЧНА ЧАСТ – ЗА СПЕЦИАЛНОСТ “АВТОМАТИЗАЦИЯ НА НЕПРЕКЪСНАТИ ПРОИЗВОДСТВА”: 01.06.2022г. от 14:00 часа в стая 109, СРОК ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ : В ДЕНЯ НА ИЗПИТА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА

ВТОРИ ДЗИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ЧАСТ ПО ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА ЗА СПЕЦИАЛНОСТ “ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА”: 26.05.2022г. и 27.05.2022г. от 10:00 часа в сградата на Ученически лаборатории и работилници – стая 10. , СРОК ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ : В ДЕНЯ НА ИЗПИТА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА

ВТОРИ ДЗИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ЧАСТ ПО ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА ЗА СПЕЦИАЛНОСТ “АВТОМАТИЗАЦИЯ НА НЕПРЕКЪСНАТИ ПРОИЗВОДСТВА”: 30.05.2022г. от 14:00 часа в сградата на Ученически лаборатории и работилници – стая 10. , СРОК ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ : В ДЕНЯ НА ИЗПИТА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА

ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ В ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ – ЗА СПЕЦИАЛНОСТ “ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА”: 02.06.2022г. от 10:00 часа в сградата на Ученически лаборатории и работилници – стая 10. , СРОК ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ : В ДЕНЯ НА ИЗПИТА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА

ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ В ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ – ЗА СПЕЦИАЛНОСТ “АВТОМАТИЗАЦИЯ НА НЕПРЕКЪСНАТИ ПРОИЗВОДСТВА”: 03.06.2022г. от 10:00 часа в сградата на Ученически лаборатории и работилници – стая 10. , СРОК ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ : В ДЕНЯ НА ИЗПИТА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА