Свободни места по паралелки

VIII А клас – 7 свободни места, дневна форма на обучение, специалност: “Електроенергетика”

VIII Б клас – 0 свободни места в дуална форма на обучение, 3 свободни места в дневна форма на обучение, специалност : “Електрообзавеждане на производството”

VIII В клас – 8 свободи места, дневна форма на обучение, специалност “Мехатроника”

IX А клас- 4 свободни места, дневна форма на обучение, специалност: “Електроенергетика”

IX Б клас – 2 свободно място, дуална форма на обучение, специалност : “Електрообзавеждане на производството”

IX В клас- 7 свободи места, дневна форма на обучение, специалност “Мехатроника”

X А клас – 4 свободни места, дневна форма на обучение, специалност: “Електроенергетика”

X Б клас – 6 свободни места, дневна форма на обучение, специалност: ” Електрообзавеждане на производството”

X В клас – 10 свободи места, дневна форма на обучение, специалност “Мехатроника”

XI А клас – 5 свободни места, дневна форма на обучение, специалност: “Електроенергетика”

XI Б клас – 4 свободни места, дуална форма на обучение, специалност : “Електрообзавеждане на производството”

XI В клас – 6 свободни места, дневна форма на обучение, специалност “Мехатроника”

XII А клас -3 свободни места, дневна форма на обучение, специалност: “Електроенергетика”

XII Б клас – 20 свободни места, дневна форма на обучение, специалност “Автоматизация на производството ”

Откриване на учебната 2021-2022 година

Скъпи ученици, уважаеми родители и приятели на ПГЕТ “Г. С. Раковски”

Тържественото откриване на учебната 2021-2022 година ще се състои на 15.09.2021 година от:
9:00 часа – за VIII клас
10:30 часа – за IX, X, XI клас
11:00 часа – за ХII клас
В двора на ученически лаборатории и работилници.

Очакваме Ви с нетърпение!