НЕЗАЕТИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА ПРИЕМ

Прием след 7 клас

8а – “Електроенергетика” : 5 свободни места

8б “Електрообзавеждане на производството” Дуална система на обучение : 1 свободно място

8в “Мехатроника” : 8 свободни места

9а -“Електроенергетика”: 6 свободни места

9б -“Електрообзавеждане на производството” Дуална система на обучение: 7 свободни места

9в – “Мехатроника”: 5 свободни места

10а-“Електроенергетика”: 3 свободни места

10б – “Електрообзавеждане на производството”: 2 свободни места

10в – “Мехатроника”: 9 свбодони места

11а – “Електроенергетика”: 1 свободно място

11б – “Автоматизация на непрекъснати производства” : 12 свободни места

12а – “Електроенергетика”: НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА

12б – “Електрообзавеждане на производството” : 6 свободни места

ВАЖНО – ДЗИ

Подаване на заявления за допускане до държавни
зрелостни изпити – 01.07.2020 г. – 14.07.2020 г.