Прием 2017/2018г.

График на дейностите по приемането на ученици в държавни и общински училища за учебната 2017-2018г. 

Работно време

8:00 – 17:00 часа.