ЗА ВАС ЗРЕЛОСТНИЦИ!

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЗИ И ЗДИППК , XII клас 2023-2024 г.

Сесия май – юни :

Български език и литература – 17 май 2024 г., начало 08:30 ч.

Втори държавен зрелостен изпит / ЗДИППК – 20 май 2024 г., начало 08:30 ч.

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ: 06.02. – 21.02.2024 г.

Подаване на заявления за избор на вида на явяване на ЗДИППК до: 15.12.2023 г.

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ЗДИППК – 06 – 21.02.2024 г.
Допускане до ДЗИ/ЗДИППК – до 16.05.2024 г.

График за явяване на задължителен държавен изпит за придобиване на ТРЕТА степен на професионална квалификация /ЗДИППК/

Задължителен държавен зрелостен изпит за придобиване на професионална квалификация чрез защита на дипломен проект – теоретична част

Задължителен държавен зрелостен изпит за придобиване на професионална квалификация чрез защита на дипломен проект – практическа част 

Задължителен държавен зрелостен изпит за придобиване на професионална квалификация – част по теория на професията.

Сесия август – септември:

Български език и литература – 22 август 2024 г., начало 08:30 ч.

Втори държавен зрелостен изпит/ ЗДИППК – 23 август 2024 г. начало 08:30 ч.

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ: 26.06. – 11.07.2024 г.

Допускане до ДЗИ – до 21.08.2024 г.

НАРЕДБА № 1 от 19.02.2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация

Заповед № РД 09-2046 / 28.08.2023  г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ/ЗДИППК) за учебната 2023 – 2024 година

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ