Oбществен съвет

 • Поименен състав на обществения съвет към ПГЕТ “Г. С. Раковски” за учебната 2021/2022 година
 1. Основни членове:

Председател: 

Мария Нейкова Тонева – представител на родителите

 • Галина Дончева Вангелова – старши експерт за квалификация на педагогическите специалисти в РУО – гр. Стара Загора
 • Мария Стефанова Стайкова – представител на родителите
 • Петя Христова Димитрова – представител на родителите
 • Галина Колева Кънчева – представител на родителите
 • Николай Марков Коев – представител на родителите

Резервни членове: 

 • инж. Мария Колева Жекова – представител на работодателите
 • Мария Стефкова Стайкова – представител на родителите
 • Станислава Илчова Иванова – представител на родителите
 • Василка Петрова Иванова – представител на родителите
 • Мария Иванова Желева – представител на родителите