Посещение на фирма Соларпро

Образователно посещение на ученици от Професионалната гимназия по електротехника и технологии „Г.С.Раковски“ в Стара Загора на Фотоволтаичните централи на Соларпро

На 20 април 2023 г., фирма Соларпро организира образователно посещение на фотоволтаични централи за ученици от Професионалната гимназия по електротехника и технологии „Г.С. Раковски“ в Стара Загора. Две централи бяха посетени в района на Сливен – едната в село Чинтулово, а другата на територията на ЗММ Сливен.

Събитието привлече 17 ученика, които бяха съпроводени от своите ръководители инж. Георги Воденичаров и инж. Румяна Георгиева. Специалисти от Соларпро представиха на учениците технологията за производство на електрическа енергия от слънчева светлина. Показаха им основните компоненти на системата – фотоволтаични панели, инвертори, електрически уредби, трансформаторни станции и комуникационна система, както и принципа на работа, проектиране и изграждане на централите.

Двете посетени централи са построени с 10 години разлика, което позволи на учениците да видят развитието на оборудването през времето – по-ефективни панели, по-малки и лесни за инсталация и поддръжка инвертори. Централата в село Чинтулово е наземна, свързана с мрежата и с централни инвертори, като отдава цялата си енергия в енергийната мрежа. Централата на ЗММ Сливен пък произвежда енергия предимно за собствени нужди на предприятието, като излишъкът се предава в мрежата, и е изградена със стрингови инвертори.

Беше организирана дискусия относно възможностите за кариерно развитие във фирма Соларпро. Като един от водещите работодатели в България в областта на възобновяемата енергия, Соларпро активно подкрепя образованието и развитието на млади специалисти в региона.

По-рано през март тази година Екипът от Професионалната гимназия по електротехника и технологии в Стара Загора получи специално признание за своите иновативни проекти на 7-мото Национално средношколско състезание “Енергията и ние”, проведено в Техническия университет във Варна. Сред проектите бяха радиостанция със слънчево захранване и система за проследяване на слънцето от Фотоволтаичен панел.

Соларпро, като отговорен работодател, има амбицията да организира инициативи, които вдъхновяват и мотивират младите хора да учат в България. Успехът на тези начинания е възможен благодарение на ангажираните учители, подкрепата от страна на родителите в домашна среда и самите деца, които проявяват интерес към своето развитие, обучение и постигане на цели, които допринасят за по-доброто бъдеще на България.

Професионалната гимназия по електротехника и технологии „Г.С.Раковски“ гр. Стара Загора

Професионална гимназия по електротехника и технологии “Георги Раковски” Стара Загора вече повече от половин век обучава специалисти в сферата на електротехниката. Училището е наградено с орден “Кирил и Методий”. Учителският състав е амбициозен и креативен. Има квалифицирани общообразователни специалисти и опитни инженери.За обучението се използват съвременни технически средства. От създаването си до днес в професионалната гимназия са се дипломирали над 9000 електротехници. Голяма част от тях намират трудова реализация в енергетиката на България и в бизнеса на региона. Някои от тях заемат и ръководни постове. Сега учениците се обучават в следните специалности: Електрообзавеждане на производството, Електроенергетика, Мехатроника

Фирма Соларпро

От създаването си през 2009 г. Соларпро е водеща компания във фотоволтаичната индустрия, предлагайки решения за производство, интеграция и съхранение на слънчева енергия. Като водеща фирма за изграждане и поддръжка в Източна Европа, компанията също така разработва проекти със системи за съхранение на енергия, бързозареждащи станции и интеграция на системи за управление на енергията. Визията на компанията е да бъде иновативен системен интегратор, а мисията – да осигури достъпна енергия и независимост за всички.

ЗММ Сливен

ЗММ – България Холдинг ЕАД, основано през 2001 г., е дъщерно дружество на Индустриален Холдинг България АД, една от най-големите индустриални групи в страната. Холдингът обединява, запазва и развива над 70-годишния опит и традиции на четири предприятия, производители на металорежещи машини. Групата успява да затвърди международните позиции на своето производство и да се адаптира към съвременните тенденции в машиностроенето. Досега предприятията от групата са произвели над 115 000 струга, 500 000 електродвигателя и 210 000 хидравлични генератора.

Източник : Соларпро – Образователно посещение на ученици от Професионалната гимназия по електротехника и технологии „Г.С.Раковски“, гр. Стара Загора на фотоволтаичните централи на Соларпро – Solarpro Holding

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *