ВАЖНО ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ!

ДЗИ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ 2022г.

ПЪРВИ ДЗИ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА: 25.08.2022г. 08:30 часа

ВТОРИ ДЗИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ (Изпитен билет – част по теория на професията) : 26.08.2022г. 08:30 часа , СРОК ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ : 02.09.2022г. – ПРИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА.

ВТОРИ ДЗИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ЧАСТ ПО ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА ЗА СПЕЦИАЛНОСТ “ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА”: 29.08.2022г. от 09:00 часа. СРОК ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ : В ДЕНЯ НА ИЗПИТА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА

ВТОРИ ДЗИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ЧАСТ ПО ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА ЗА СПЕЦИАЛНОСТ “АВТОМАТИЗАЦИЯ НА НЕПРЕКЪСНАТИ ПРОИЗВОДСТВА”: 30.08.2022г. от 09:00 часа. СРОК ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ : В ДЕНЯ НА ИЗПИТА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА