Продължете към съдържанието

ОБЯВА

  • от

за свободно работно място,

 съгласно изискването на чл. 259, ал. 1  от ЗПУО

Инж. Даниела Христова Пашова в качеството си на директор на Професионална гимназия по електротехника и технологии „Г. С. Раковски”, гр. Стара Загора, при спазване на изискването на чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, обявявам свободно работно място за:

1. Длъжност – Образователен медиатор по Проект BG05М2ОР001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“;

Основни отговорности : Посредничество между семействата на ученици в риск от отпадане от училището

2. Брой свободни работни места – 1

3. Работното място е свободно, считано от 18.07.2022 г.

4. Място на работа – Професионална гимназия по електротехника и технологии „Г. С. Раковски”

5. Минимално изискване за образование – средно                                     

6. Изискване за професионална квалификация –

7. Правно основание за сключване на трудовия договор – срочен договор до 31.12.2022 г.

(основанието за сключване на трудовия договор, вида на договора (срочен или безсрочен). При срочен трудов договор – периода, за който ще бъде сключен трудовият договор)

8. Продължителност на работния ден или седмица – 8 (осем) часа дневно

9. Основно месечно трудово възнаграждение – 710.00 лв.

10. Допълнителни условия и изисквания към кандидата – компютърна грамотност

(допълнителните условия, както и всички други изисквания в настоящата обява, са съобразени с чл. 4, ал.1 и чл. 7 от Закона за защита срещу дискриминацията.)

11. Начин на подбор на кандидатите – по документи и интервю

  1. Лицето, с което ще бъде сключен трудов договор, ще бъде обявено

в Професионална гимназия по електротехника и технологии „Г. С. Раковски”, Стара Загора

13. Срок за подаване на документи от 08.07 до 14.07.2022 г. вкл. от 9.00 ч. до 16.00 ч. в канцеларията на гимназията, ул.Ген.Столетов 185.

14. Необходими документи:

  1. Молба;
  2. Професионална автобиография;
  3. Документи за завършено образование и професионална квалификация;

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *