Незаети места

0100 Електротехник Електроенергетика с АЕ – 4 незаети

0101 Електротехник Електрообзавеждане на производството с АЕ -0 незаети
0102 Мехатроника с АЕ – 6 незаети