Ръководство

Директор на ПГЕТ „Г. С. Раковски“ от 2015 година
инж. Даниела Пашова