Продължете към съдържанието

Проект № 2018-1-BG01-KA102-047416

„Професионална практика за развитие на ключови компетентности и умения за подготовка на млади специалисти за енергетиката на бъдещето” – VOLT, програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност на граждани“, сектор “Професионално образование и обучение”

Две групи с ученици от ПГЕТ “Г. С. Раковски” гр. Стара Загора реализираха своята Професионална практика в Италия и по-точно в Fenice Green Energy Park, през лятото на 2019г.

Разнообразна програма, нова среда, забавни моменти, много емоции, полезни знания, нови умения и страхотни преживания!

https://www.facebook.com/%D0%9F%D0%93%D0%95%D0%A2-%D0%93%D0%A1%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0-441497932531302/