Проект “Подкрепа за успех” 2020/2021г.

Проект “Подкрепа за успех” със следните групи:
– Български език и литература – допълнително обучение – I – X клас с ръководител – г-жа Безценна Стайнова
– Български език и литература – допълнително обучение в II гимназиален етап /Успешно полагане на ДЗИ БЕЛ – XII клас/ с ръководител г-жа Вълка Кирилова
– Математика – допълнително обучение – I – X клас с ръководител г-жа Нела Господинова
– Математика – допълнително обучение – I – X клас с ръководител г-жа Грета Кирилова
– Занимания по интереси към Проект “Подкрепа за успех” по учебен предмет Гражданско образование /Исторически преглед на град Стара Загора/ с ръководител г-жа Милена Славова