Прилагани училищни документи

Училищни документи за учебната 2022-2023 година. 

– дневна

– дуална система на обучение 

– самостоятелна – над 16 години 

Училищни документи за учебната 2021-2022 година. 

ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА:
Специалност: Електроенергетика с РИЧЕ – Английски език – дневна форма на обучение, 26 ученика

Специалност: Електрообзавеждане на производството – дуална система на обучение, 26 ученика

Специалност: Мехатроника – дневна форма на обучение, 26 ученика