Вътрешноинституционална квалификация на педагогическите специалисти

В периода от 01.07.2022 г. до 03.07.2022 г. ще се проведе вътрешноинституционална квалификация на педагогическите специалисти в Хотел Парадайс Бийч – Свети Влас.

Обучението е на тема: “Дигитални компетентности”, осъществява се от- “Институт по математика и информатика” към БАН – гр. София.

ВАЖНО!

Срок за подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ДИПК 27.06.2022г. до 08.07.2022г., съгласно заповед РД09-1807-31.08.2021г.

Дати за провеждане на държавните изпити – част по теория на професията и специалността, за X, XI или XII клас за придобиване първа, втора или трета степен на професионална квалификация, както следва: 1.1. За лица, придобили право да положат държавен изпит по теория/държавен изпит – част по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди учебната 2021 – 2022 година:

Срок за подаване на заявления за ученици от X или XI клас за допускане до държавен изпит- теория на професията и практика на професията. – 01. – 15.08.2022 г.
Съгласно заповед РД09-1809.31.08.2021г.

ВАЖНО ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ!

ПЪРВИ ДЗИ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА: 18.05.2022г. 08:30 часа

ВТОРИ ДЗИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ (Изпитен билет – част по теория на професията) : 20.05.2022г. 08:30 часа , СРОК ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ : 27.05.2022г. – ПРИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА

ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ В ТЕОРИТИЧНА ЧАСТ – ЗА СПЕЦИАЛНОСТ “ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА”: 23.05.2022г. от 14:00 часа в стая 109 , СРОК ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ : В ДЕНЯ НА ИЗПИТА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА

ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ В ТЕОРИТИЧНА ЧАСТ – ЗА СПЕЦИАЛНОСТ “АВТОМАТИЗАЦИЯ НА НЕПРЕКЪСНАТИ ПРОИЗВОДСТВА”: 01.06.2022г. от 14:00 часа в стая 109, СРОК ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ : В ДЕНЯ НА ИЗПИТА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА

ВТОРИ ДЗИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ЧАСТ ПО ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА ЗА СПЕЦИАЛНОСТ “ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА”: 26.05.2022г. и 27.05.2022г. от 10:00 часа в сградата на Ученически лаборатории и работилници – стая 10. , СРОК ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ : В ДЕНЯ НА ИЗПИТА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА

ВТОРИ ДЗИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ЧАСТ ПО ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА ЗА СПЕЦИАЛНОСТ “АВТОМАТИЗАЦИЯ НА НЕПРЕКЪСНАТИ ПРОИЗВОДСТВА”: 30.05.2022г. от 14:00 часа в сградата на Ученически лаборатории и работилници – стая 10. , СРОК ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ : В ДЕНЯ НА ИЗПИТА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА

ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ В ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ – ЗА СПЕЦИАЛНОСТ “ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА”: 02.06.2022г. от 10:00 часа в сградата на Ученически лаборатории и работилници – стая 10. , СРОК ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ : В ДЕНЯ НА ИЗПИТА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА

ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ В ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ – ЗА СПЕЦИАЛНОСТ “АВТОМАТИЗАЦИЯ НА НЕПРЕКЪСНАТИ ПРОИЗВОДСТВА”: 03.06.2022г. от 10:00 часа в сградата на Ученически лаборатории и работилници – стая 10. , СРОК ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ : В ДЕНЯ НА ИЗПИТА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА

Маратон на четенето – 2022 година

На 12.04.2022 г. в ПГЕТ „Г. С. Раковски“, Стара Загора учениците от IX. и X. клас и тяхната преподавателка г- жа Кирилова участваха в Маратона на четенето и инициативата „Четяща Стара Загора“. Събитието е посветено на 60- годишния юбилей на училището и в чест на патрона на гимназията рецитираха одата „Раковски“ от Иван Вазов, четоха откъси от поемата „Горски пътник“ на Раковски.

 Интересни книги от различни съвременни автори представиха Георги Стоянов, Георги Генчев, Димитър Марков, споделиха свои мисли за героите и техните съдби, развълнувано коментираха и препоръчваха коя книга да се прочете.

Инициатива на Ученически съвет

По инициатива на Ученическия съвет на 18.01.2022г. се проведе Ден на добрите обноски в ПГЕТ”Георги Раковски”.Всеки един клас се опита да спазват четирите принципа на добрите обноски: умение да общуваме, стремеж към равновесие и хармония, зачитане на другия и уважение към себе си.

XI Б клас

Наблюдаваме профилактика и ремонт на прекъсвач 20kV, а можем и да пренавиваме двигатели.

XI Б клас

Под умелото ръководство на наставниците на “Рудник 3”, учениците от XI Б клас – дуално обучение (обучение чрез работа) при ПГЕТ “Г. С. Раковски” извършват ремонт на ел. двигател.

Коледни картички

Учениците от ПГЕТ ”Георги Раковски” гр. Стара Загора изработиха коледни картички и изпратиха пожелания за здраве на възрастните хора от център за социални грижи “Богоявление”

Весели празници!

ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ОРЕС

Във връзка с регистриран висок процент на случаи с COVID-19 на територията на област Стара Загора и проведено заседание на Областен кризисен щаб е взето решение за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда за всички ученици от училищата на територията на област Стара Загора за 14-дневен срок, считано от 21.10.2021 г.