Продължете към съдържанието

История

Професионална гимназия по електротехника и технологии „Георги Раковски“ Стара Загора е създадена през 1962 година като „Техникум по електротехника“. Първата учебна година занятията се водят в новопостроената сграда на Техникума по механотехника. През следващата година е изградена и собствената сграда на техникума и занятията започват да се водят в нея. Първият директор на техникума от създаването му до 1983 година е инж. Донка Накова.

Първият випуск на техникума завършва през 1966 година. Подготвят се кадри за електроенергетиката, електроснабдяването и промишлеността от цяла Югоизточна България. Към техникума още през първите години са изградени работилници и лаборатории за подготовка по основните специалности: електроснабдяване, електрически машини и апарати, електрообзавеждане, радиотехника и други.

Обучението се извършва в различни форми: редовна, задочна, вечерна и УПК, като учениците стигат в някои години до 1000.

Отлично представяне в Национална конференция.

ПРОЕКТ 2017-1-BG01-KA102-035844 “Трансфер на добри практики за професионално развитие на преподавателите и експертите в сферата на електротехниката и електрообзавеждането” по ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“, Ключова дейност: Образователна мобилност за граждани, Тип дейност: Мобилност на обучаеми и персонал в ПОО.

Списък с лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства.