За ученика

2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА

ВАЖНО !!!! – МОДЕЛИ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ Вариянт 1 ; Вариянт 2 ; Вариянт 3

СТИПЕНДИИ