За нас

Професионална гимназия по електротехника и технологии “Георги Раковски” Стара Загора вече повече от половин век обучава специалисти в сферата на електротехниката. Училището е наградено с орден “Кирил и Методий”. Учителският състав е амбициозен и креативен. Има  квалифицирани  общообразователни специалисти и  опитни инженери.За обучението се използват съвременни технически средства.Разполага с голяма и богата материална база: обновени лаборатории, компютърни кабинети с достъп до Интернет,физкултурен салон,спортно игрище,фитнес зала и училищна библиотека.В близост до сградата на училището се намира и общежитие.

 От създаването си до днес в професионалната гимназия са се дипломирали над 9000 електротехници. Голяма част от тях намират трудова реализация в енергетиката на България и в бизнеса на региона.Някои от тях заемат и ръководни постове.

Сега учениците се обучават в следните специалности:

Електрообзавеждане на производството 

Електроенергетика.

Мехатроника

slide2
slide3
slide4
slide5
slide6