Продължете към съдържанието

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ОТНОСНО: ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА www.pgetstz.eu 

Тази интернет страница www.pgetstz.eu се притежава от ПГЕТ „Г. С. Раковски“ гр. Стара Загора  и се управлява от длъжностни лица в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”).

Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права. ПГЕТ „Г. С. Раковски“ се стреми да Ви предостави достъпна и полезна информация на интернет страницата си.

Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни, която Ви предоставяме.

КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ

-Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други).

-Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни. ПГЕТ „Г. С. Раковски“ НЕ  ОБРАБОТВА такава информация за Вас.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ?

– Личните данни които събираме, са в помощ на посещаващите потребители, които искат да се свържат с нас, чрез контактната ни форма.

ЗА КАКВО ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ?

– Личните Ви данни се използват само и единствено за обратна връзка с потребител, който предварително е отправил свой въпрос към нас.

УПОТРЕБА НА БИСКВИТКИ (COOKIES)

КАКВО СА БИСКВИТКИ (COOKIES)?

Бисквитките (Cookies) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашия интернет браузър (данни за използван език, време на връзка, посетени интернет страници) или твърд диск при посещение на сайта. Ние можем да ги консултираме във връзка с последните Ви посещения, за да подобрим и улесним Вашето търсене. Параграфите по-долу имат за цел прозрачност да Ви дадат необходимата и изчерпателна информация за бисквитките, които ПГЕТ „Г. С. РАКОВСКИ“  използва на интернет страницата си. Ние Ви обръщаме внимание върху факта, че ако споделяте използването на Вашето устройство с други лица е възможно да се промени и персонализирания характер на действие на бисквитките.

КАКВИ СА ТИПОВЕТЕ БИСКВИТКИ, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ ОТ ПГЕТ „Г. С. Раковски“ ?

Интернет страницата използва бисквитки за да улесни навигацията Ви. Следните бисквитки се използват:

– Персонализиращи бисквитки, които Ви дават възможност да посещавате интернет страниците по персонализиран начин според предишните Ви посещения, търсения и др. . Позволяват Ви да намерите по-бързо предишни ваши търсения в сайта;

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Google +, YouTube, Twitter и други такива, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. ПГЕТ “Г. С. Раковски” гр. Стара Загора не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия. Моля да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите в тези случаи.

Всички служители на ПГЕТ “Г. С. Раковски” гр. Стара Загора са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът до данните Ви е ограничен на принципа на необходимост за извършване на задълженията си.

За случаите, в които ПГЕТ “Г. С. Раковски”  споделя информация за Вас с трети лица – Министерство на образованието и РУО , ПГЕТ “Г. С. Раковски”  има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това.

СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Ще задържим личната ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за защита на личните данни, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно.

ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ДАННИТЕ ВИ

Ако сте предоставили Ваши лични данни на ПГЕТ “Г. С Раковски” , Вие разполагате със следните възможности по всяко време:

– правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;

– право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получавания и др.

ВАЛИДНОСТ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ:

АДМИНИСТРАТОР ЛИЧНИ ДАННИ: Дарина Здравчева /Главен счетоводител/ 

АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ПО ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ИЛИ ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ПГЕТ “Г. С.  РАКОВСКИ” , МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ПО СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:

На имейл адрес: pgetsz@abv.bg

По пощата: гр. Стара Загора, “Ген. Столетов” №185, за ПГЕТ „Г. С. РАКОВСКИ“