Документи

 

 Oбществен съвет

Прием на ученици

http://www.riobg.com/files_priem/files_24/grafik.htm

  • В изпълнение на Решение на Министерски съвет № 669 от 2 ноември 2017 година за приемане на „Национален план за противодействие на тероризма“ и Наредба № 8121з-1225 от 27 септември 2017 г. за видове обекти по чл. 23, ал.1 от Закона за противодействие на теторизма, ПГЕТ „Г. С. Раковски“ гр. Стара Загора разработи и прилага мерки за протиодействие на теторизма  

 

 Oбществен съвет

Административни услуги:

Бланки: