ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ

Начало на втория учебен срок на учебната 2023-2024 година:

06.02.2024 г. – I – ХIІ клас

Край на втория учебен срок на учебната 2023/2024 година:

13.05.2024 г. – ХІІ клас (13 учебни седмици)
29.05.2024 г. – І – III клас (14 учебни седмици)
14.06.2024 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)
28.06.2024 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
28.06.2024 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07. – 31.08.2024 г. за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и XI клас)

Начало и край на ваканциите през учебната 2023/2024 година (не е включена лятната ваканция):

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл. – есенна
23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл. – коледна
03.02.2024 г. – 05.02.2024 г.  – междусрочна
30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. – пролетна за І – ХІ клас
05.04.2024 г.07.04.2024 г. вкл. – пролетна за XII клас

25.05.2024 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

Изпити и външно оценяване през учебната 2023/2024 година (неучебни дни):

17.05.2024 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература
20.05.2024 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
19.06.2024 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас

21.06.2024 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас