Бюджет

Бюджет 2023 г.

=> Утвърден Бюджет 2023 г.

 

Бюджет 2022г.

=> Утвърден бюджет за 2022г.

 

Бюджет 2021г.

⇒Утвърден бюджет за 2021г. 

Бюджет 2020г.

⇒Утвърден бюджет за 2020г. 

Бюджет 2019г.

⇒Утвърден бюджет за 2019г. 

Бюджет 2018г.

⇒Утвърден бюджет за 2018г. 

Бюджет 2017г. 

Бюджет 2016г.