Георги Раковски

Георги Раковски има един недълъг 46-годишен жизнен път,колосална обществена,революционна и книжовна дейност.Неговият живот е низ от премеждия,постоянни срещи с опасности,които често грозят и живота му.Осъждан два пъти на смърт,на два пъти лежал в затвора,постоянно преследван в родината си и извън нея,в много случаи се спасява благодарение на случайността и на безразсъдната си смелост и находчивост.

📖 В часа на класа всички ученици ще се запознаят с живота и творчеството на Георги Раковски.

Презентации
1. Първа българска легия и четническа тактика

2. Планове за освобождение на България от Раковски

3.Раковски и Стара Загора

4.Първи революционни опити на Раковски

5.Познатият и непознатият Георги Раковски 200 години от рождението на Георги Раковски

ДНИ НА ГЕОРГИ РАКОВСКИ

( 12 – 16 април 2021)

посветени на 200 години от рождението на патрона на училището

„Нека никой не мисли ,

 че свободата се добива без кръв и

 без скъпоценна жертва!

Нека никой не чака от другиго да го освободи.

Нашата свобода от нас зависи!”

ГЕОРГИ  РАКОВСКИ

ДНИ НА ГЕОРГИ РАКОВСКИ

( 12 – 16 април 2021)

12 април 2021 година 

Книжовникът Георги Раковски

13 април 2021 година

Час на класа всички класове

   презентация за живота и делото

на Георги Раковски

14 април 2021 година

  Революционерът Георги Раковски

  презентации на тема:

10 А клас „Първи революционни

стъпки на Георги Раковски“

   10 Б клас „Планове за освобождение“

10 В клас „Първа българска легия“

  15 април 2021 година

  Маратон на четенето

произведения, посветени на Раковски

16 април 2021 година

         Георги Раковски и Стара Загора

Моето училище – Електрото

200 години от рождението на Георги Раковски

По повод 200 години от рождението на Георги Раковски и патронния празник на училището от 12 април до 16 април 2021 година ще се отбележат дни на Георги Раковски в Професионалната гимназия по електротехника и технологии Стара Загора.Всеки ден от седмицата ще има по едно събитие свързано с живота и делото на големия възрожденец. Учениците и учителите се включиха в разнообразни дейности ,за да се проучи революционната и книжовна дейност на видния българин. Това е повод да знае повече за него , но и да не го забравяме.

График за провеждане на ЯНУАРСКА изпитна сесия на учениците от самостоятелна форма на обучение за учебната 2020-2021 година.

Изпит по учебен предмет Формат на изпита /продължителност/Дата, място на провежданеЧас
9 клас
Български език и литература писмен – 3 астрон. часа11.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Чужд език – английскиписмен – 3 астрон. часа12.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Чужд език – рускиписмен – 3 астрон. часа13.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Математикаписмен – 3 астрон. часа14.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Информационни технологииписмен – 3 астрон. часа15.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
История и цивилизацииписмен – 3 астрон. часа18.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
География и икономикаписмен – 3 астрон. часа19.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Философияписмен – 3 астрон. часа20.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Биология и здравно образованиеписмен – 3 астрон. часа21.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Физика и астрономияписмен – 3 астрон. часа22.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Химия и опазване на околната средаписмен – 3 астрон. часа25.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Музикаписмен – 3 астрон. часа26.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Изобразително изкуствописмен – 3 астрон. часа27.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Физическо възпитание и спорт практически – 3 астрон. часа28.1.2021 спортна площадка14,00
Здравословни и безопасни условия на труд-ОбППписмен – 3 астрон. часа29.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Електротехника-ОтППписмен – 3 астрон. часа8.2.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Техническо чертане- ОтППписмен – 3 астрон. часа8.2.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Техническа механика- ОтППписмен – 3 астрон. часа12.2.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Учебна практика по обработка на материали-ОтПП практически – 3 астрон. часа9.2.2021 работилници14,00
Учебна практика по стругарство- ОтПП практически – 3 астрон. часа9.2.2021 работилници14,00
Техническо чертане-РППписмен – 3 астрон. часа10.2.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Електротехника-РППписмен – 3 астрон. часа11.2.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Техническа механика-РППписмен – 3 астрон. часа11.2.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Учебна практика по електрически измервания-РППпрактически – 3 астрон. часа12.2.2021 работилница14,00
Учебна практика по обработка на материали-РППпрактически – 3 астрон. часа1.2.2021 работилница14,00
10 клас
Български език и литератураписмен – 3 астрон. часа11.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Чужд език – английскиписмен – 3 астрон. часа12.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Чужд език – рускиписмен – 3 астрон. часа13.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Математикаписмен – 3 астрон. часа14.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Информационни технологииписмен – 3 астрон. часа15.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
История и цивилизацииписмен – 3 астрон. часа18.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
География и икономикаписмен – 3 астрон. часа19.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Философияписмен – 3 астрон. часа20.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Биология и здравно образованиеписмен – 3 астрон. часа21.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Физика и астрономияписмен – 3 астрон. часа22.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Химия и опазване на околната средаписмен – 3 астрон. часа25.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Музикаписмен – 3 астрон. часа26.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Изобразително изкуствописмен – 3 астрон. часа27.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Физическо възпитание и спорт практически – 3 астрон. часа28.1.2021 спортна площадка14,00
Икономика- ОбППписмен – 3 астрон. часа29.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Техническо чертане и документиране- ОтППписмен – 3 астрон. часа8.2.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Техническо чертане и документиране- РППписмен – 3 астрон. часа10.2.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Учебна практика по електротехника и градивни елементи- РППпрактически – 3 астрон. часа12.2.2021 работилница14,00
Производствена практика-СППпрактически – 3 астрон. часа2.2.2021 работилница14,00
Техническа механика-ОтПП писмен – 3 астрон. часа12.2.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Учебна практика по заваряване- ОтППпрактически – 3 астрон. часа11.2.2021 работилница14,00
Учебна практика по стругарство- ОтППпрактически – 3 астрон. часа9.2.2021  работилница14,00
Учебна практика по стругарство- РППпрактически – 3 астрон. часа1.2.2021 работилница14,00
Учебна практика- лабораторна по електрически измерванияпрактически – 3 астрон. часа12.2.2021 работилница14,00
11 клас
Електрически мрежи- ЗИП писмен – 3 астрон. часа29.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Български език и литератураписмен – 3 астрон. часа11.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Чужд език – рускиписмен – 3 астрон. часа13.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Математикаписмен – 3 астрон. часа14.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Гражданско образованиеписмен – 3 астрон. часа20.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Физическо възпитание и спортписмен – 3 астрон. часа28.1.2021 стая 103 /общежитие/14,00
Чужд език по професията – английски- ОбППписмен – 3 астрон. часа26.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Аналогова схемотехника- ОтППписмен – 3 астрон. часа15.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Цифрова схемотехника- ОтППписмен – 3 астрон. часа18.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Учебна практика по схемотехника- ОтППпрактически –   3 астрон. часа12.2.2021 работилница14,00
Техническа механика- СППписмен – 3 астрон. часа19.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Електрически машини и апарати- СППписмен – 3 астрон. часа20.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Технически средства за автоматизация- СППписмен – 3 астрон. часа21.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Микропроцесорни управляващи системи- СППписмен – 3 астрон. часа22.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Автоматизация на производството- СППписмен – 3 астрон. часа25.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Учебна практика по технически средства за автоматизация- СППпрактически –   3 астрон. часа26.1.2021 работилница14,00
Учебна практика по системи за автоматизация- СППпрактически –   3 астрон. часа27.1.2021 работилница14,00
Учебна практика-  лабораторна по специалността- СППпрактически –   3 астрон. часа28.1.2021 работилница14,00
Производствена практика- СППпрактически –   2 астрон. часа2.2.2021 работилница14,00
Учебна практика- лабораторна по специалността- РППпрактически –   3 астрон. часа29.1.2021 работилница14,00

Важно!!!


На основание писмо с № РД-16-8426/10.11.2020 г. на РУО-Стара Загора и писмо на г-н Красимир Вълчев, министър на образованието и науката, учебните занятия се възстановяват от 12.11.2020 г./четвъртък/, присъствено.

Откриване на учебната 2020-2021 година

Скъпи ученици, уважаеми родители.

Откриването на учебната 2020-2021 година ще се състои на 15.09.2020 година от 9:00 часа – за учениците от 8 клас и от 10:00 часа за всички останали. Очакваме Ви с нетърпение!