График за изпитите през учебната 2018-2019 г. за ученици в самостоятелна форма.

Незаети места

0100 Електротехник Електроенергетика с АЕ – 4 незаети

0101 Електротехник Електрообзавеждане на производството с АЕ -0 незаети
0102 Мехатроника с АЕ – 6 незаети

ПРОЕКТ 2017-1-BG01-KA102-035844

ПРОЕКТ 2017-1-BG01-KA102-035844 “Трансфер на добри практики за професионално развитие на преподавателите и експертите в сферата на електротехниката и електрообзавеждането” по ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“, Ключова дейност: Образователна мобилност за граждани, Тип дейност: Мобилност на обучаеми и персонал в ПОО.

ПОСТЕР <–

Анкети по проект „Твоят час“

Екипът за организиране и управление на проекта подготви електронни анкети за учениците, техните родители и членовете на съветите „Твоят час“. Анкетите имат за задача да установят постигането на целите на проекта.

За целта, директорите на училищата следва да запознаят учениците, техните родители, както и членовете на съвета „Твоят час“ с възможността да изразят мнението си за дейностите по проекта и да предоставят електронните адреси на анкетите. Същите са както следва:

Анкета за учениците: http://tvoiatchas.mon.bg/Students-Questionnaire.aspx

Анкета за родителите: http://tvoiatchas.mon.bg/Parents-Questionnaire.aspx

Анкета за членовете на съветите „Твоят час“: http://tvoiatchas.mon.bg/Advisory-Questionnaire.aspx

Анкетите са анонимни и могат да бъдат попълвани до 01.07.2018 г.

ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ

ВАЖНО 

За поредна година на 14 април, събота, в Стара Загора се организира Ден на отворените врати. Родители и ученици ще посетят производствени предприятия, хотели и ресторанти, които са заявили желание да станат част от инициативата. Проявата е модул от Шестата областна панорама на професионалното образование и кариерно ориентиране 2018.

Всяка фирма ще представи основните си професии и изискванията към работниците си. Основна цел на организаторите е да се привлече общественото внимание към значимостта на професионалното образование и превръщането му в съзнателен избор за учениците до 7 клас. За пръв път в производства ще влязат учители, деца и родители.
Организатори са представители на местния бизнес, Търговско-промишлена палата Стара Загора и РУО – Стара Загора.

График :

Оскар Рюег България ЕООД, Стара Загора, отворени врати 11 – 14 ч.

Производство на огледални бленди за автомобилни фарове, охладители за LED осветление за автомобилни фарове, фасунги за автомобилни фарове, монтаж на помпи за отпадни води, монтаж на задвижвания за управление на вентилационни системи, обезмасляване на дребногабаритни метални части в индустриални количества, метализиране на повърхности за постигане на високо рефлекторни
повърхности.
http://oskar-ruegg.com/bg/
Партньор на ПГЕТТ “Г. С. Раковски” Стара Загора
Лице за контакт: Ясен Куманов 0879 954730

 Ате Пласт ООД, Стара Загора, отворени врати 11 – 13 ч.
Производство на моно, три, пет слойни PE фолиа, EVON и PA-PE
опаковки, LD, MD, HDPE чували, салфетки, калъфи
http://www.ateplast.eu/
Партньор на ПГЕТТ “Г. С. Раковски” Стара Загора
Лице за контакт: Николай Василев, 0886 930846

🏫 В същото време от 10 – 14 ч. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
„Г.С. Раковски“ също ще приема ученици и родители, които ще запознаят в реална среда с процеса на обучение по различни професии. 

Заповядайте! Очакваме ви!

ВАКАНЦИЯ!

Кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров обявява за неучебни дни 27 и 28-ми февруари за всички училища на територията на Община Стара Загора.
Причината са влошените метеорологични условия в Общината.

Грипна епидемия за област Стара Загора

Регионална здравна инспекция – Стара Загора обявява грипна епидемия за област Стара Загора, считано от 24 януари 2018 г. Спират се учебните занятия в училищата от областта за периода 24 – 26 януари 2018 г.

Свободни места в паралелките

8а клас – 2 свободни места

8б клас – 8 свободни места

9а клас – 2 свободни места

9б клас- 0 свободни места

10а клас- 1 свободно място

10б клас – 0 свободни места

11 а клас – 6 свободни места

11б клас – 12 свободни места

11 в клас – 4 свободни места