Важно!!!


На основание писмо с № РД-16-8426/10.11.2020 г. на РУО-Стара Загора и писмо на г-н Красимир Вълчев, министър на образованието и науката, учебните занятия се възстановяват от 12.11.2020 г./четвъртък/, присъствено.

Откриване на учебната 2020-2021 година

Скъпи ученици, уважаеми родители.

Откриването на учебната 2020-2021 година ще се състои на 15.09.2020 година от 9:00 часа – за учениците от 8 клас и от 10:00 часа за всички останали. Очакваме Ви с нетърпение!

Правила за безопасност в компютърната мрежа и интернет.

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберсигурност“ към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и с Центъра за безопасен интернет: –> ТУК

Наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“: –> ТУК

НЕЗАЕТИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА ПРИЕМ

Прием след 7 клас

8а – „Електроенергетика“ : 5 свободни места

8б „Електрообзавеждане на производството“ Дуална система на обучение : 1 свободно място

8в „Мехатроника“ : 8 свободни места

9а -„Електроенергетика“: 6 свободни места

9б -„Електрообзавеждане на производството“ Дуална система на обучение: 7 свободни места

9в – „Мехатроника“: 5 свободни места

10а-„Електроенергетика“: 3 свободни места

10б – „Електрообзавеждане на производството“: 2 свободни места

10в – „Мехатроника“: 9 свбодони места

11а – „Електроенергетика“: 1 свободно място

11б – „Автоматизация на непрекъснати производства“ : 12 свободни места

12а – „Електроенергетика“: НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА

12б – „Електрообзавеждане на производството“ : 6 свободни места

ВАЖНО – ДЗИ

Подаване на заявления за допускане до държавни
зрелостни изпити – 01.07.2020 г. – 14.07.2020 г.

Приравнителни изпити за учебната 2019-2020 година

ВАЖНО! ЗАПОВЕД ОТ МОН