ВАЖНО – ДЗИ

Подаване на заявления за допускане до държавни
зрелостни изпити – 01.07.2020 г. – 14.07.2020 г.

Приравнителни изпити за учебната 2019-2020 година

ВАЖНО! ЗАПОВЕД ОТ МОН

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  • Срокът за подаване на заявления за НВО Х клас по чужд език и НВО Х клас за оценяване на дигитални компетентности е от 06.04.2020 г. до 10.04.2020г.
  • Подаването на заявления се извършва по електронен път – сканираните заявления за изпращат на имейл: pgetsz@abv.bg
  • Сканираните заявления могат да бъдат без подписи на ученика и родителя.

Бланка на заявление за НВО Х клас чужд език ТУК

Бланка на заявление за НВО Х клас дигитални компетентности ТУК.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е СЧИТАНО ОТ 16.03.2020 година:

  1. Училището преминава на дистанционно обучение в електронна среда;
  2. Срокът за подаване на заявления за Държавни зрелостни изпити и за Държавни изпити за професионална квалификация се удължава до 20.03.2020 г.;
  3. Ограничава се достъпът на външни лица в сградата на ПГЕТ „Г. С. Раковски“, като гражданите имат възможност да ползват електронните услуги, които предлага училището.

Бланки на документи ТУК

График за изпитите през месец януари учебната 2019-2020 г. за ученици в самостоятелна форма.

Изпит по учебен предмет Формат на изпита /продължителност/ Дата, начален час, място на провеждане
Изобразително изкуство- 8 клас писмен – 3 астр. часа 06.01.2020 г 14.30 часа Стая 15
Български език и литература- 8 клас писмен – 3 астр. часа 07.01.2020 г 14.30 часа Стая 15
Музика- 8 клас писмен – 3 астр. часа 08.01.2020 г 14.30 часа Стая 15
Математика- 8 клас писмен – 3 астр. часа 09.01.2020 г 14.30 часа Стая 15
Чужд език- английски- 8 клас писмен – 3 астр. часа 10.01.2020 г 14.30 часа Стая 15
Предприемачество- 8 клас писмен – 3 астр. часа 13.01.2020 г 14.30 часа Стая 15
Български език и ллитература – 10 клас писмен – 3 астр. часа 13.01.2020 г 14.30 часа Стая 15
Философия – 11 клас писмен – 3 астр. часа 13.01.2020 г 14.30 часа Стая 15
Техническа механика- ОтПП- 8 клас писмен – 3 астр. часа 14.01.2020 г 14.30 часа Стая 15
Математика – 10 клас писмен – 3 астр. часа 14.01.2020 г 14.30 часа Стая 15
Електрически инсталации – 11 клас писмен – 3 астр. часа 14.01.2020 г 14.30 часа Стая 15
Материалознание- ОтПП- 8 клас писмен – 3 астр. часа 15.01.2020 г 14.30 часа Стая 15
География и икономика – 10 клас писмен – 3 астр. часа 15.01.2020 г 14.30 часа Стая 15
Електрически машини и апарати 11 клас писмен – 3 астр. часа 15.01.2020 г 14.30 часа Стая 15
     
Техническа механика-РПП- 8 клас писмен – 3 астр. часа 16.01.2020 г 14.30 часа Стая 15
Етика и право – 10 клас писмен – 3 астр. часа 16.01.2020 г 14.30 часа Стая 15
Електрически централи и подстанции – 11 клас писмен – 3 астр. часа 16.01.2020 г 14.30 часа Стая 15
Физическо възпитание и спорт- 8 клас практически – 3 астр.часа 17.01.2019 г 13.30 часа Физк. салон
Проектиране – 11 клас – ЕЕ   практически – 3 астр.часа 17.01.2019 г 13.30 часа Стая 15
Материалознание-РПП- 8 клас писмен – 3 астр. часа 20.01.2020 г 14.30 часа Стая 15
Биология и здравно образование – 10 клас писмен – 3 астр. часа 20.01.2020 г 14.30 часа Стая 15
Електрически мрежи – 11 клас писмен – 3 астр. часа 20.01.2020 г 14.30 часа Стая 15
Основи на електротехниката- РПП- 8 клас писмен – 3 астр. часа 21.01.2019 г 14.30 часа Стая 15
Физика и астрономия – 10 клас писмен – 3 астр. часа 21.01.2020 г 14.30 часа Стая 15
     
Електрически мрежи – ЗИП 11 клас писмен – 3 астр. часа 21.01.2019 г 14.30 часа Стая 15
Учебна практика по електротехника РПП- 8 клас практически – 3 астр.часа 22.01.2019 14.30 часа Стая 15
Учебна практика по специалността – 11 клас практически – 3 астр.часа 22.01.2019 14.30 часа Стая 15
Информационни технологии- 8 клас писмен – 3 астр. часа 23.01.2020 г 14.30 часа Стая 15
Учебна практика – лаборатория по ел.измерване- 10 клас практически – 3 астр.часа 23.01.2019 14.30 часа Лаб.ЕМ
Лабораторна практика ЕМ – 11 клас практически – 3 астр.часа 23.01.2019 14.30 часа Лаб.ЕМ
История и цивилизации- 8 клас писмен – 3 астр. часа 24.01.2020 г 14.30 часа Стая 15
Учебна практика – електромонтажна 11 клас практически – 3 астр.часа 24.01.2019 13.30 часа Стая 15
География и икономика-8 клас писмен – 3 астр. часа 27.01.2020 г 14.30 часа Стая 15
Философия- 8 клас писмен – 3 астр. часа 28.01.2020 г 14.30 часа Стая 15
     
     
Биология и здравно образование- 8 клас писмен – 3 астр. часа 29.01.2020 г 14.30 часа Стая 15
Физика и астрономия- 8 клас писмен – 3 астр. часа 30.01.2020 г 14.30 часа Стая 15
Химия и опазване на околната среда- 8 клас писмен – 3 астр. часа 31.01.2020 г 14.30 часа Стая 15

Една страхотна изненада от EVN България

🔈🔉🔊Нашият партньор в дуалното обучение EVN Българияприятно изненада учениците от 8Б клас с класен ръководител инж. Недка Славова 🎉 послучай края на учебната година с прекрасна торта 🍰🎂🍰. Момичетата и момчетата получиха специални пожелания за ВЕСЕЛА ВАКАНЦИЯ от г-н Николай Полихронов и успешно сътрудничество в областта на професионалната сфера. 🎊🎉🎊🎉🎊📢📢📢

Изключително ви благодарим за милият жест, не можете да си представите колко много ни зарадвахте!