ОБЯВА / ПОКАНА

Във връзка с изпълнението на Дейност 2 по Проект “ BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“

Откриваме покана за двама външни експерти, за разработване на разработване и актуализиране на типови учебни планове и/или актуализиране на типови учебни планове, училищни програми и национални изпитни програми.
В конкретния случай става въпрос за: Национална изпитна програма за специалност : Електрообзавеждане на производството – дуална система на обучение.
Външните експерти сключват договор за услуга по ЗЗД. Дейността се възлага еднократно за извършване на определена услуга, за кратък срок.

Подбор на кандидатите се извършва от комисия, която разглежда предоставените CV-та.

Срок за подаване на документите – 26.07.2021г. на имейл : pgetsz@abv.bg

Честит празник!

Уважаеми колеги, скъпи ученици, драги служители, родители, бивши преподаватели.Днес, 14 април, честваме патронния празник на нашето училище ПГЕТ „Г. С. Раковски“!

Преди 200 години се ражда Георги С. Раковски, който оставя диря в историята на страната ни, а ние, неговите наследници, следваме светлия му пример с усърдие и идеен размах.

Честит празник на ПГЕТ „Г. С. Раковски“! Честита 200-годишнина от рождението на нашия училищен патрон Геогри С. Раковски.Да имаме за патрон именития българин е не само повод за гордост, но и отговорност към историята, града ни, всички възпитаници на училището. По негов пример се стараем да подпомагаме изграждането на ярки личности в училищната среда, да се справяме с трудностите, пред които съвременният свят ни изправя.Достойното минало на училището е свързано с традиции и доказали се професионалисти за развитие на образованието. Настоящето и бъдещето ни се градят на желанието и усилията ни да съхраним духа на идеолога на националноосвободителното движение, трудейки се да превърнем училището в място, където младите хора да получат знания и практически умения, и да изградят увереността да правят самостоятелен избор за своята бъдеща реализация. Всички колеги полагаме усилия в един непрестанен процес на самоусъвършенстване, който да предадем към нашите ученици. Подкрепяме старанието им да бъдат иновативни, да демонстрират знанията и уменията си, така че да излязат от ученическата скамейка като горди и достойни млади хора.Във времена като сегашното, изпълнено с трудности и неизвестни, ние, като колектив, учениците ни, в ролята на младите будни хора на България, родителите, които не спряхте да ни подкрепяте, имаме повод за гордост, да бъдем част от историята на ПГЕТ „Г. С. Раковски“.

Пожелавам на всички Ви здраве, постигнати успехи и нестихващ стремеж към усъвършенстване! Честит юбилей!

инж. Даниела Пашова

Директор на ПГЕТ „Г. С. Раковски“

Георги Раковски

Георги Раковски има един недълъг 46-годишен жизнен път,колосална обществена,революционна и книжовна дейност.Неговият живот е низ от премеждия,постоянни срещи с опасности,които често грозят и живота му.Осъждан два пъти на смърт,на два пъти лежал в затвора,постоянно преследван в родината си и извън нея,в много случаи се спасява благодарение на случайността и на безразсъдната си смелост и находчивост.

📖 В часа на класа всички ученици ще се запознаят с живота и творчеството на Георги Раковски.

Презентации
1. Първа българска легия и четническа тактика

2. Планове за освобождение на България от Раковски

3.Раковски и Стара Загора

4.Първи революционни опити на Раковски

5.Познатият и непознатият Георги Раковски 200 години от рождението на Георги Раковски

ДНИ НА ГЕОРГИ РАКОВСКИ

( 12 – 16 април 2021)

посветени на 200 години от рождението на патрона на училището

„Нека никой не мисли ,

 че свободата се добива без кръв и

 без скъпоценна жертва!

Нека никой не чака от другиго да го освободи.

Нашата свобода от нас зависи!”

ГЕОРГИ  РАКОВСКИ

ДНИ НА ГЕОРГИ РАКОВСКИ

( 12 – 16 април 2021)

12 април 2021 година 

Книжовникът Георги Раковски

13 април 2021 година

Час на класа всички класове

   презентация за живота и делото

на Георги Раковски

14 април 2021 година

  Революционерът Георги Раковски

  презентации на тема:

10 А клас „Първи революционни

стъпки на Георги Раковски“

   10 Б клас „Планове за освобождение“

10 В клас „Първа българска легия“

  15 април 2021 година

  Маратон на четенето

произведения, посветени на Раковски

16 април 2021 година

         Георги Раковски и Стара Загора

Моето училище – Електрото

200 години от рождението на Георги Раковски

По повод 200 години от рождението на Георги Раковски и патронния празник на училището от 12 април до 16 април 2021 година ще се отбележат дни на Георги Раковски в Професионалната гимназия по електротехника и технологии Стара Загора.Всеки ден от седмицата ще има по едно събитие свързано с живота и делото на големия възрожденец. Учениците и учителите се включиха в разнообразни дейности ,за да се проучи революционната и книжовна дейност на видния българин. Това е повод да знае повече за него , но и да не го забравяме.

График за провеждане на ЯНУАРСКА изпитна сесия на учениците от самостоятелна форма на обучение за учебната 2020-2021 година.

Изпит по учебен предмет Формат на изпита /продължителност/Дата, място на провежданеЧас
9 клас
Български език и литература писмен – 3 астрон. часа11.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Чужд език – английскиписмен – 3 астрон. часа12.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Чужд език – рускиписмен – 3 астрон. часа13.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Математикаписмен – 3 астрон. часа14.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Информационни технологииписмен – 3 астрон. часа15.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
История и цивилизацииписмен – 3 астрон. часа18.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
География и икономикаписмен – 3 астрон. часа19.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Философияписмен – 3 астрон. часа20.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Биология и здравно образованиеписмен – 3 астрон. часа21.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Физика и астрономияписмен – 3 астрон. часа22.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Химия и опазване на околната средаписмен – 3 астрон. часа25.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Музикаписмен – 3 астрон. часа26.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Изобразително изкуствописмен – 3 астрон. часа27.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Физическо възпитание и спорт практически – 3 астрон. часа28.1.2021 спортна площадка14,00
Здравословни и безопасни условия на труд-ОбППписмен – 3 астрон. часа29.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Електротехника-ОтППписмен – 3 астрон. часа8.2.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Техническо чертане- ОтППписмен – 3 астрон. часа8.2.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Техническа механика- ОтППписмен – 3 астрон. часа12.2.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Учебна практика по обработка на материали-ОтПП практически – 3 астрон. часа9.2.2021 работилници14,00
Учебна практика по стругарство- ОтПП практически – 3 астрон. часа9.2.2021 работилници14,00
Техническо чертане-РППписмен – 3 астрон. часа10.2.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Електротехника-РППписмен – 3 астрон. часа11.2.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Техническа механика-РППписмен – 3 астрон. часа11.2.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Учебна практика по електрически измервания-РППпрактически – 3 астрон. часа12.2.2021 работилница14,00
Учебна практика по обработка на материали-РППпрактически – 3 астрон. часа1.2.2021 работилница14,00
10 клас
Български език и литератураписмен – 3 астрон. часа11.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Чужд език – английскиписмен – 3 астрон. часа12.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Чужд език – рускиписмен – 3 астрон. часа13.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Математикаписмен – 3 астрон. часа14.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Информационни технологииписмен – 3 астрон. часа15.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
История и цивилизацииписмен – 3 астрон. часа18.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
География и икономикаписмен – 3 астрон. часа19.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Философияписмен – 3 астрон. часа20.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Биология и здравно образованиеписмен – 3 астрон. часа21.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Физика и астрономияписмен – 3 астрон. часа22.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Химия и опазване на околната средаписмен – 3 астрон. часа25.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Музикаписмен – 3 астрон. часа26.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Изобразително изкуствописмен – 3 астрон. часа27.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Физическо възпитание и спорт практически – 3 астрон. часа28.1.2021 спортна площадка14,00
Икономика- ОбППписмен – 3 астрон. часа29.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Техническо чертане и документиране- ОтППписмен – 3 астрон. часа8.2.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Техническо чертане и документиране- РППписмен – 3 астрон. часа10.2.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Учебна практика по електротехника и градивни елементи- РППпрактически – 3 астрон. часа12.2.2021 работилница14,00
Производствена практика-СППпрактически – 3 астрон. часа2.2.2021 работилница14,00
Техническа механика-ОтПП писмен – 3 астрон. часа12.2.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Учебна практика по заваряване- ОтППпрактически – 3 астрон. часа11.2.2021 работилница14,00
Учебна практика по стругарство- ОтППпрактически – 3 астрон. часа9.2.2021  работилница14,00
Учебна практика по стругарство- РППпрактически – 3 астрон. часа1.2.2021 работилница14,00
Учебна практика- лабораторна по електрически измерванияпрактически – 3 астрон. часа12.2.2021 работилница14,00
11 клас
Електрически мрежи- ЗИП писмен – 3 астрон. часа29.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Български език и литератураписмен – 3 астрон. часа11.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Чужд език – рускиписмен – 3 астрон. часа13.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Математикаписмен – 3 астрон. часа14.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Гражданско образованиеписмен – 3 астрон. часа20.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Физическо възпитание и спортписмен – 3 астрон. часа28.1.2021 стая 103 /общежитие/14,00
Чужд език по професията – английски- ОбППписмен – 3 астрон. часа26.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Аналогова схемотехника- ОтППписмен – 3 астрон. часа15.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Цифрова схемотехника- ОтППписмен – 3 астрон. часа18.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Учебна практика по схемотехника- ОтППпрактически –   3 астрон. часа12.2.2021 работилница14,00
Техническа механика- СППписмен – 3 астрон. часа19.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Електрически машини и апарати- СППписмен – 3 астрон. часа20.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Технически средства за автоматизация- СППписмен – 3 астрон. часа21.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Микропроцесорни управляващи системи- СППписмен – 3 астрон. часа22.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Автоматизация на производството- СППписмен – 3 астрон. часа25.1.2021 стая 103 /общежитие/9,30
Учебна практика по технически средства за автоматизация- СППпрактически –   3 астрон. часа26.1.2021 работилница14,00
Учебна практика по системи за автоматизация- СППпрактически –   3 астрон. часа27.1.2021 работилница14,00
Учебна практика-  лабораторна по специалността- СППпрактически –   3 астрон. часа28.1.2021 работилница14,00
Производствена практика- СППпрактически –   2 астрон. часа2.2.2021 работилница14,00
Учебна практика- лабораторна по специалността- РППпрактически –   3 астрон. часа29.1.2021 работилница14,00