ВАЖНО!

❗❗❗Преустановяване на присъствения образователен процес в училищата на територията на Стара Загора за периода от 24.01.2023 г. До 27.01.2023 г. ❗❗❗

Във връзка с повишаването на заболяемостта от остри респираторни заболявания и грип на територията на област Стара Загора е обявена грипна епидемия, като временни противоепидемични мерки се въвеждат за периода от 17 до 23 януари. Учебният процес ще бъде преустановен, считано от 18 януари.

https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/gripna-epidemiya-e-obyavena-v-oblast-stara-zagora/

https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/gripna-epidemiya-e-obyavena-v-oblast-stara-zagora/: Във връзка с повишаването на заболяемостта от остри респираторни заболявания и грип на територията на област Стара Загора е обявена грипна епидемия, като временни противоепидемични мерки се въвеждат за периода от 17 до 23 януари. Учебният процес ще бъде преустановен, считано от 18 януари.

„ЖЕНАТА -ПАЗИТЕЛКА НА ТРАДИЦИИТЕ ” ❤️🌸

Втора творческа работилница по проект ИМАНЕТО, с представителите от Читалище „Климент Охридски“, се проведе в ПГЕТ „Г.С. Раковски“.😇
Под мотото „ЖЕНАТА -ПАЗИТЕЛКА НА ТРАДИЦИИТЕ ” участниците се запознаха с обредите, обичаите, традициите и песните свързани с Коледните празници.👏🌟
Участвайки активно те усвоиха знания и умения за приготвяне на коледната питка и подготовка на коледната трапеза. 🫓🍏🫘🥮
Предстои участие в творческа работилница за изработване на сурвачки в читалище „Климент Охридски“.🫶

ВАЖНО ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ!

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДКИ И ДЗИ , XII клас 2022-2023 г.

Български език и литература – 19 май 2023 г., начало 08:30 ч.

Втори държавен зрелостен изпит – 23 май 2023 г., начало 08:30 ч.

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ: 06.02. – 21.02.2023 г.

Подаване на заявления за определяне на вида на ЗДИППК до: 18.12.2022 г.
Допускане до ДЗИ/ЗДИППК – до 18.05.2023 г.

Сесия август – септември:

Български език и литература – 24 август 2023 г., начало 08:30 ч.

Втори държавен зрелостен изпит:
Теория на професията за придобиване на трета степен на професионална квалификация:
25 август 2023 г. начало 08:30 ч.

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ 26.06. – 7.07.2023 г.Допускане до ДЗИ – до 23.08.2023 г.

НАРЕДБА № 1 от 19.02.2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация

Заповед № РД09-4063/ 30.08.2022  г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ/ЗДИППК) за учебната 2022 – 2023 година (публ. 01.09.2022 г.)

Заповед № РД09-4065/ 30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждането на национално външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и в Х клас през учебната 2022 – 2023 година и на график на дейностите през учебната 2022 – 2023 година (публ. 01.09.2022 г.)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ

Представяне на реализиран проект Еразъм + в Италия

През 2022 година, реализирахме много важен за нас проект – Еразъм+, който се проведе в Италия, град Падуа – Green Energy Park Fenice. Там нашите ученици от X и XI клас проведоха производствената си практика. От посещението си, учениците имаха създадени няколко видеоклипа, които накратко описват емоциите , преживяванията и знанията, които са получили по време на престоя си там.

Среща между учениците в дуална система на обучение

На 18.11.2022г. се проведе среща между учениците от X Б, IX Б и VIII Б клас, които са в обучение чрез работа ( дуална система на обучение ), на която десетокласниците представиха чрез презентация основните дейности характеризиращи тази форма на обучение. Споделиха личният си опит от проведените пробни стажувания в нашите фирми партньори EVN България, Мини Марица – Изток и АТЕ Пласт.

Беседа с учениците от XI А клас

На 17.11.2022г. след учебни занятия проведохме ползотворна беседа с включена презентация на тема : “Фирми партньори с които се реализира производствената практика” . Целта на събитието е да представим нашите партньори и да ориентираме учениците в бъдещото им стажуване. Успяхме да покажем, каква е основната дейност на всяка една от фирмите, което събуди интерес в учениците. Този тип събутия са изключително важни и полезни, както за нас , така и за нашите ученици.