Свободни места по паралелки

VIII А клас – 8 свободни места, дневна форма на обучение, специалност: “Електроенергетика”

VIII Б клас – 0 свободни места в дуална форма на обучение, 2 свободни места в дневна форма на обучение, специалност : “Електрообзавеждане на производството”

VIII В клас – 7 свободи места, дневна форма на обучение, специалност “Мехатроника”

IX А клас- 3 свободни места, дневна форма на обучение, специалност: “Електроенергетика”

IX Б клас – 1 свободно място, дуална форма на обучение, специалност : “Електрообзавеждане на производството”

IX В клас- 5 свободи места, дневна форма на обучение, специалност “Мехатроника”

X А клас – 4 свободни места, дневна форма на обучение, специалност: “Електроенергетика”

X Б клас – 6 свободни места, дневна форма на обучение, специалност: ” Електрообзавеждане на производството”

X В клас – 10 свободи места, дневна форма на обучение, специалност “Мехатроника”

XI А клас – 5 свободни места, дневна форма на обучение, специалност: “Електроенергетика”

XI Б клас – 4 свободни места, дуална форма на обучение, специалност : “Електрообзавеждане на производството”

XI В клас – 6 свободни места, дневна форма на обучение, специалност “Мехатроника”

XII А клас – 2 свободни места, дневна форма на обучение, специалност: “Електроенергетика”

XII Б клас – 20 свободни места, дневна форма на обучение, специалност “Автоматизация на производството ”