НЕЗАЕТИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА ПРИЕМ

Прием след 7 клас

8а – „Електроенергетика“ : 5 свободни места

8б „Електрообзавеждане на производството“ Дуална система на обучение : 1 свободно място

8в „Мехатроника“ : 8 свободни места

9а -„Електроенергетика“: 6 свободни места

9б -„Електрообзавеждане на производството“ Дуална система на обучение: 7 свободни места

9в – „Мехатроника“: 5 свободни места

10а-„Електроенергетика“: 3 свободни места

10б – „Електрообзавеждане на производството“: 2 свободни места

10в – „Мехатроника“: 9 свбодони места

11а – „Електроенергетика“: 1 свободно място

11б – „Автоматизация на непрекъснати производства“ : 12 свободни места

12а – „Електроенергетика“: НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА

12б – „Електрообзавеждане на производството“ : 6 свободни места

ВАЖНО – ДЗИ

Подаване на заявления за допускане до държавни
зрелостни изпити – 01.07.2020 г. – 14.07.2020 г.