Незаети места

0100 Електротехник Електроенергетика с АЕ – 4 незаети

0101 Електротехник Електрообзавеждане на производството с АЕ -0 незаети
0102 Мехатроника с АЕ – 6 незаети

ПРОЕКТ 2017-1-BG01-KA102-035844

ПРОЕКТ 2017-1-BG01-KA102-035844 “Трансфер на добри практики за професионално развитие на преподавателите и експертите в сферата на електротехниката и електрообзавеждането” по ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“, Ключова дейност: Образователна мобилност за граждани, Тип дейност: Мобилност на обучаеми и персонал в ПОО.

ПОСТЕР <—