Твоят час

Проект ” Твоят час”

 Проект BG05M2OP001-2.004-0004 “Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)” – фаза 1, финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
ОФИЦИАЛЕН САЙТ И ПЛАТФОРМА ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“ – http://tvoiatchas.mon.bg/

ОФИЦИАЛНИ ДОКУМЕНТИ

1. ИНСТРУКЦИЯ за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.

2.Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.

3. Указания за прилагане принципа на екологична устойчивост в контекста на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

4.Разходи за закупуване на материали, PDF
Примерна номенклатура по обособени позиции на разходи за материали.

5.Бланка за създаване на документи по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.

6.Лого на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, С текст отдясно.

Лого на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, С текст в средата.

7.Отчет на събитие,Организиране на събитие – при организиране на представителни изяви на групите,съгласно тематичните графици.

8.Заповед РД09-1072/10.08.2016 г.Заповед за участие на държавните и общинските училища в техническото и финансовото изпълнение на Проект „Твоят час.“

9.Приложение към Заповед № РД09-1072/10.08.2016 г.
Държавни и общински училища в Република България, които участват по проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза 1“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020.

УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ГРУПИТЕ

ЗАПОВЕД

 І.Групи за обучителни затруднения-образци

 

1.ЗАЯВКА ЗА МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ

2. ПОРТФОЛИО НА УЧЕНИКА-ЛИЧНО ДОСИЕ НА УЧЕНИКА С ОЦЕНЪЧНА КАРТА И ЗАЯВЛЕНИЕ,МАТЕРИАЛИ ОТ ЗАНЯТИЯТА И ДР.

3.ОТЧЕТ НА РЪКОВОДИТЕЛЯ ЗА ВЗЕТИТЕ ЧАСОВЕ ПО ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ

ІІ.Групи по интереси-образци

 

1.ЗАЯВКА ЗА МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ

2.ОТЧЕТ НА РЪКОВОДИТЕЛЯ ЗА ВЗЕТИТЕ ЧАСОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ


ГРУПИ

Български език и литература Обучителни затруднения

р-л Безценна Христова Стайнова

Ученици:

Ангел Илиев Минчев

Атанас Димов Стоянов

Борислав Георгиев Георгиев

Ваньо Асенов Димитров

Галин Иванов Ганев

Денислав Надев Иванов

Деян Енчев Пенев

Михаил Христов Христов

Стефан Златков Ангелов


 

Български език и литература Обучителни затруднения

р-л Вълка Кирилова Гочева

Ученици:

Атанас Цанков Димитров

Божидар Кирилов Петров

ГАБРИЕЛА БОТЕВА БОТЕВА

ГРИГОР НАНЕВ ГОЧЕВ

ДИМИТЪР ТАНЧЕВ ГРУДЕВ

КРИСИЯН СТАНИСЛАВОВ ГАБРОВСКИ

Самуел Богуслав Войтковяк

СИМОНА ГАНЧЕВА ПЕТКОВА

Станислав Василев Василев

Станислав Давидов Недялков


Български традиции и обичаи Занимание по интереси

р-л Радка Неделчева Тотева

Ученици:

Галин Диянов Минев

Даниел Господинов Иванов

Дилиян Димитров Златинов

Димитър Валентинов Димов

Димитър Красимиров Казаков

Живко Стефанов Костин

Йоана Господинова Стефанова

Калоян Тодоров Дичев

Костадин Иванов Грудев

Мартин Владимиров Николов

Николай Красимиров Георгиев

Пламен Станимиров Стойков

Тихомир Динков Иванов

Христо Пламенов Гатев


Волейбол Занимание по интереси

р-л Росица Захариева Митева

Ученици:

Александрус Добромиров Иванов

Ангел Илиев Минчев

Георги Георгиев Петков

Даниел Нейчев Генов

Даниел Николаев Алексиев

Демир Димитров Демирев

Димо Цвятков Пенев

Евгени Дончев Дончев

Живко Гошев Герджиков

Живко Данаилов Дойчев

Жулиен Мариянов Маринов

Красимир Пенчев Пенчев

Николай Боянов Трендафилов

Николай Людмилов Нейков

Пламен Петров Арнаудов

СТАНИСЛАВ ИВАНОВ НАНЕВ

Филип Динков Филев

ФИЛИП ПЕТКОВ КОЦЕВ

ЦВЕТАН ПЕТКОВ ПЕТКОВ


Живот и дело на Раковски Занимание по интереси

р-л Безценна Христова Стайнова

Ученици:

БЕЙХАН БАСРИ СЮЛЕЙМАН

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

ДАВИД ЕНЧЕВ МЕРДЖАНОВ

ДИМИТЪР СТЕФКОВ ЗЛАТЕВ

Добри Живков Бонев

ИВАЙЛО ИВАНОВ ИВАНОВ

Калоян Динев Динев

КАМЕЛИЯ ДАНИЕЛОВА КОСТАДИНОВА

КРАСИМИР ДИЯНОВ ЯНКОВ

КРАСИМИР ИВАЙЛОВ МИХАЙЛОВ

НАСКО КРИСТИАНОВ НАСКОВ

ПЕТЪР МЛАДЕНОВ ПЕТРОВ

ПРЕСИАН АЛЕКСАНДРОВ МЛАДЕНОВ

РАДОСЛАВ РОСЕНОВ ДИМИТРОВ

ТИХОМИР СТАЙКОВ СТАЙКОВ

Християн Антонов Тонев

ЦВЕТАН ПЕТКОВ ПЕТКОВ


Как да реализирам моя бизнес проект Занимание по интереси

р-л Мария Георгиева Караиванова

Ученици :

Атанас Димов Тодоров

Владимир Георгиев Вълчанов

Денислав Гошев Чолаков

Димитър Бориславов Бонев

Илия Атанасов Илиев

Неделчо Петров Петров

НИКОЛА ПЕТРОВ КОЛЕВ

Николай Минчев Минчев

Радослав Делчев Тепелиев

Сава Тодоров Чолпанов

Светослав Станиславов Недялков

СТИЛИАН НЕЙЧЕВ НЕЙЧЕВ

Християн Евгениев Сашков


Математика Обучителни затруднения

р-л Нела Желязкова Господинова

Георги Иванов Генов

Даниел Николаев Алексиев

Дарин Ивайлов Райков

Денислав Динков Тодоров

Димо Цвятков Пенев

Живко Гошев Герджиков

Живко Данаилов Дойчев

Иван Станимиров Иванов

Пламен Петров Арнаудов

Радослав Делчев Тепелиев


Полагам успешно матура по биология Обучителни затруднения

р-л Евгения Христова Кунева

Иванка Василева Танева

Ивелин Николаев Василев

Илия Динчев Дюлгеров

Михаела Петрова Гичева

Неджибе Юсеин Осман

Нурай Ирфан Чанак

Пламен Костадинов Костадинов

Теодоси Деянов Динев

Тодор Василев Хилев

Яница Господинова Нанева


Творческа работилница Занимание по интереси

р-л Зорница Стоянова Георгиева

Ученици:

Валентин Иванов Димитров

Виктор Диянов Неделчев

Галин Колев Ангелов

Денис Георгиев Иванов

Динко Станков Пеев

Доминик Александров Ангелов

Емилиян Константинов Костов

Иван Георгиев Петков

Карлос Месроп Нуридян

Милен Красимиров Милков

Милен Цветанов Бинев

Мирена Мирчева Кичукова

Павел Мартинов Делчев

Сашо Венелинов Даматов

Стайко Стоянов Иванов

Теодор-Джулиън Георгиев Атанасов


Традициите в моя роден край Занимание по интереси

р-л Вълка Кирилова Гочева

Ученици:

Ангел Иванов Ангелов

Денис Станиславов Димитров

Динко Димитров Колев

Диян Димитров Колев

Добромир Гергинов Димитров

Добромир Гергинов Димитров

Йордан Томов Йорданов

Йорданка Николова

Николай Тенев Тенев

Павлин Иванов Иванов

Павлин Пламенов Петров

Стоян Огнянов Иванов

Християн Тончев Тонев

Ясен Тодоров Маджаров


Умението да говорим на английски език Обучителни затруднения

р-л Янка Христова Иванова

Ученици:

Аделин Янев Стоянов

Антон Веселинов Димов

Георги Николаев Митев

Деян Руменов Стоянов

Иван Венелинов Милев

Йоан Христов Нанев

Павел Бранимиров Манов

Павел Живков Куманов

Станислав Райнов Пейков

Филип Динков Филев


Успешна матура по география и икономика Обучителни затруднения

р-л Красимира Маринова Иванова

Ученици:

АСАН ЮСЕИНОВ КИСКИНОВ

Асен Стефанов Асенов

БЕЙХАН БАСРИ СЮЛЕЙМАН

Борислав Георгиев Борисов

Валентин Георгиев Томев

ВАЛЕНТИН МИТКОВ ТАЧЕВ

Иванина Георгиева Георгиева

КАМЕЛИЯ ДАНИЕЛОВА КОСТАДИНОВА

МИТКО ДИНЕВ СТОЙКОВ

Стефан Росенов Стефанов