Продължете към съдържанието

Свободни места

VIII А клас – няма

VIII Б клас – няма

VIII В – няма

IX А клас – няма

IX Б клас – няма

IX В клас – няма

X А клас – 9

X Б клас – 5

X В клас – 10

XI А клас – 5

XI Б клас – 6

XI В клас – 14

XII A клас – 5

XII Б клас – 10

XII В клас – 15