Проект – “Подкрепа за успех” 2018/2019г.

Група “Български език и литература” 8 клас – р-л Безценна Стайнова

Група ” Успешно полагане на държавен зрелостен изпит по Български език и литература 11 клас. – р-л Безценна Стайнова

Група “Български език и литература” 9 клас – р-л Вълка Кирилова

Група ” Успешно полагане на държавен зрелостен изпит по Български език и литература 12 клас – р-л Вълка Кирилова

Група “Математика” 8 клас – р-л Росица Господинова

Група “Математика” 10 клас – р-л Нела Господинова

Група “География и икономика” 8 клас – р-л Красимира Иванова

Група “Електротехника” 9 клас – р-л инж. Нина Пенчева

Група “Успешно полагане на държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация, спец. “Електроенергетика” ” 11 клас – р-л инж. Йорданка Йорданова

Група “Успешно полагане на държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация, спец. “Електроенергетика” ” 12 клас – р-л инж. Румяна Илива

Група “Успешно полагане на държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация, спец. “Електрообзавеждане на производството” ” 12 клас – р-л инж. Недка Динева

Група “Успешно полагане на държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация, спец. “Автоматизация на производството” ” 12 клас – р-л инж. Станка Кисьова