Проект – „Подкрепа за успех“ 2018/2019г.

Група „Български език и литература“ 8 клас – р-л Безценна Стайнова

Група “ Успешно полагане на държавен зрелостен изпит по Български език и литература 11 клас. – р-л Безценна Стайнова

Група „Български език и литература“ 9 клас – р-л Вълка Кирилова

Група “ Успешно полагане на държавен зрелостен изпит по Български език и литература 12 клас – р-л Вълка Кирилова

Група „Математика“ 8 клас – р-л Росица Господинова

Група „Математика“ 10 клас – р-л Нела Господинова

Група „География и икономика“ 8 клас – р-л Красимира Иванова

Група „Електротехника“ 9 клас – р-л инж. Нина Пенчева

Група „Успешно полагане на държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация, спец. „Електроенергетика“ “ 11 клас – р-л инж. Йорданка Йорданова

Група „Успешно полагане на държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация, спец. „Електроенергетика“ “ 12 клас – р-л инж. Румяна Илива

Група „Успешно полагане на държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация, спец. „Електрообзавеждане на производството“ “ 12 клас – р-л инж. Недка Динева

Група „Успешно полагане на държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация, спец. „Автоматизация на производството“ “ 12 клас – р-л инж. Станка Кисьова