Продължете към съдържанието

Прием 2024-2025

Утвърден държавен план-прием за учебната 2024 – 2025 година

 

Балът на кандидатите се образува от сумата на следните оценки :

Утроеният резултат от НВО по Български език и литература и резултата от НВО по Математика , оценките по Физика и Информационни технологии от свидетелството за основно образование . При равен бал се взимат под внимание оценките по Български език и литература и Математика от свидетелството за основно образование.


Гимназията разполага с общежитие за живеещите извън града и компютърна зала за занимания по интереси.