ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ

Начало на втория учебен срок:

02.02.2022 г. – I – ХIІ клас

 

Край на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

12.05.2022 г. – ХІІ клас (13 учебни седмици)
31.05.2022 г. – І – III клас (14 учебни седмици)
15.06.2022 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2022 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2022 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07.2022 г. 31.08.2022 г. за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и XI клас)

 

Начало и край на ваканциите през учебната 2021/2022 година (не е включена лятната ваканция):

30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл. – есенна
24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл. – коледна
01.02.2022 г. – междусрочна
01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна за І – ХІ клас
07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна за XII клас

25.05.2022 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

 

Изпити и външно оценяване през учебната 2021/2022 година (неучебни дни):

18.05.2022 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература
20.05.2022 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
14.06.2022 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас

16.06.2022 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас